Wetenschap - 2 september 2014

Plek voor talentvolle voedingsonderzoekers

tekst:
Rob Ramaker

De Wageningse onderzoeksschool voor voeding, VLAG, heeft een beurs van 850 duizend binnengehaald om vier promovendi aan te stellen. Dat geld is bedoeld om getalenteerde studenten de kans te geven een eigen onderzoeksvoorstel te schrijven en uit te voeren.

Komend najaar selecteert VLAG twintig uitblinkers van vier verschillende Wageningse masters. Zij mogen deelnemen aan een exclusieve master track die in februari begint. Hierin volgen studenten drie mini-stages waarin ze vijf dagen kennismaken met leerstoelgroepen. Zo kunnen ze kort kennismaken met het werk, de inhoudelijke wetenschap en de sfeer bij de vakgroep. Dit moet helpen een goede keuze te maken voor een afstudeerplek. Deelnemende masteropleidingen zijn Humane voeding, Moleculaire levenswetenschappen en Levensmiddelen- en Biotechnologie

De beste studenten mogen, nadat ze hun thesis hebben afgerond, een onderzoeksvoorstel schrijven onder begeleiding van een wetenschapper voor een promotieonderzoek. Vier uitblinkers gaan hun idee vanaf september 2016 daadwerkelijk uitvoeren bij één van de deelnemende leerstoelgroepen. Fré Pepping, managing director van VLAG, verwacht bovendien dat er onder hoogleraren veel interesse zal zijn in de studenten wiens voorstel niet direct wordt gehonoreerd.

De onderzoeksvoorstellen moeten binnen een enigszins afgebakend domein passen. Mogelijke onderwerpen zijn de samenstelling van levensmiddelen, hun vertering of de invloed van levensmiddelen op de gezondheid. VLAG kreeg in totaal 850 duizend euro van onderzoeksfinancier NWO. De financier wil met deze beurs zorgen dat meer studenten hun eigen voorstel kunnen schrijven. Nu werken promovendi veelal op plannen die zijn bedacht door begeleidende hoogleraren.

In totaal ontving NWO zestien aanvragen waarvan er elf zijn gehonoreerd. Het aantal aanvragen is relatief klein omdat onderzoekssscholen slechts één kans krijgen.