Nieuws - 24 maart 2016

Pleidooi voor visverbod in Noordzee

tekst:
Albert Sikkema

Twee grote gebieden in de Noordzee, het Friese Front en een deel van de Centrale Oestergronden, moeten worden gesloten voor de visserij. Dat adviseert een groep van 21 mariene wetenschappers waaronder Han Lindeboom aan de Nederlandse overheid. Alleen een volledige sluiting van deze ‘zee-reservaten’ zal leiden tot herstel van natuurwaarden, stellen de onderzoekers.

De onderzoekers vinden de huidige door de regering voorziene maatregelen in delen van de Noordzee in onder meer de Doggersbank, Klaverbank en Noordzeekustzone te beperkt. Niet alleen wordt door deze maatregelen hooguit 5 procent van de Noordzee beschermd, bovendien blijven bepaalde vormen van bodemberoerende visserij in deze gebieden geoorloofd. Daardoor zullen de natuurwaarden in het gebied niet voldoende kunnen herstellen, verwachten de onderzoekers. ‘Vergelijkend onderzoek (...) toont aan dat ook lage visserijdruk een duidelijk meetbaar nadelig effect heeft op het ecosysteem.’ Ze pleiten voor een volledig visserijverbod in 10 tot 15 procent van de Noordzee. ‘Een groot aaneengesloten beschermd gebied is effectiever voor de bescherming van soorten en habitattypen.’ De door hen voorgestelde Friese Front en Centrale Oestergronden zijn samen circa 5.800 vierkante kilometer groot.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, die de brief van de onderzoekers heeft ontvangen, antwoordt dat hun aanbeveling wordt meegenomen bij de standpuntbepaling van het kabinet. Nederland moet deze zomer voorstellen doen aan de Europese Unie voor de verbetering van ecosystemen in de Noordzee.

Tot de 21 wetenschappers die de brief hebben ondertekend, behoren acht onderzoekers van Wageningen UR. Naast Lindeboom zijn dat Joop Coolen, promovendus bij de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer, onderzoeker Jan Andries van Franeker van  Imares, hoogleraar Ecologie van Mariene Dieren Tinka Murk, onderzoeker Meike Scheidat van Imares, persoonlijk hoogleraar Marine Governance Jan van Tatenhove, Hilde Toonen van de leerstoelgroep Milieubeleid, aquatisch ecoloog Piet Verdonschot van Alterra en Tom Ysebaert, onderzoeker bij Imares. Ook meerdere onderzoekers van de universiteit in Groningen en het NIOZ ondertekenden de brief aan minister Schultz van Haegen.

Medeondertekenaar Han Lindeboom vindt het pleidooi geen nieuws – ‘dit zeg ik al 25 jaar’. ‘Eigenlijk vind ik dat een kwart van de Noordzee dicht moet voor visserij, maar we stellen nu voor om 10 tot 15 procent van de Noordzee voor visserij te sluiten. Dan blijft er 85 procent van de Noordzee over om te vissen. De beperkte sluiting is geen groot probleem voor de vissers. De vissersvloot is fors ingekrompen. Ze kunnen prima hun quotum vangen buiten het Friese Front. Een vangstverbod in die gebieden leidt tot een geschatte inkomensderving van 0 tot hooguit 2,5 miljoen euro per jaar. Dat valt toch wel  mee?’

En waarom komt hij opnieuw met dit pleidooi? ‘Ik zit in het bestuur van Stichting De Noordzee, een NGO die voor natuurbescherming is. Die vroeg of ik wilde meedoen met een brief met een pleidooi voor echte zee-reservaten. Dat mondde uit in een gezamenlijke brief van 21 onderzoekers op persoonlijke titel.’

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer van dit soort filmpjes zijn te vinden op onderwaterbeelden.nl.