Nieuws - 13 september 2012

Pleidooi voor intensieve landbouw (on)gepast

Stelling: Aalt Dijkhuizens pleidooi voor intensieve landbouw is ongepast

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
Marlies: Natuurlijk mag iedereen zijn mening hebben wat betreft het voedselvraagstuk en de intensieve landbouw. Zo ook Aalt Dijkhuizen. Echter, Aalt Dijkhuizen vertegenwoordigt een universiteit waar vele verschillende meningen over deze zaken bestaan. Dat weet hij zelf ook, en ik vind het daarom tamelijk ongepast dat hij daarom zijn eigen (in mijn ogen tamelijk ongenuanceerde) mening zo luid verkondigt, alsof iedereen binnen de WUR er zo over denkt. Een stuk meer nuance en vooral het benadrukken dat er vele zienswijzen bestaan, juist binnen de WUR, was op zijn plaats geweest. En nadrukkelijk erbij vermelden: dit is mijn persoonlijke mening, binnen mijn universiteit denken velen er anders over. Dat getuigt van een stuk meer respect voor je eigen medewerkers.
Reactie Jillis: Dijkhuizen verkondigt niet alleen zijn 'mening', maar onderbouwt deze ook met een wetenschappelijke bron. Dat wetenschap een dynamisch fenomeen is, waar de kennis van vandaag morgen achterhaald kan zijn, is duidelijk. Het ontbreken van wetenschappelijke consensus lijkt mij geen beletsel voor Dijkhuizen een goed gefundeerde inbreng in een voortdurend debat te leveren. Het gaat uiteindelijk om harde feiten en niet om meninkjes gebaseerd op emotie.
Jillis: Tijdens de opening van het academisch jaar deed Aalt Dijkhuizen in Wageningen inmiddels beruchte uitspraken over intensivering van de landbouw en het vraagstuk over voedselvoorziening. De storm van collectieve verontwaardiging die dit heeft opgeroepen, verbaast mij. Mij lijkt het belangrijk dat een dergelijke functionaris tijdens de jaaropening daadwerkelijk wat zégt, in plaats van dat hij een obligaat babbeltje houdt. Daarnaast is het een taak van de voorzitter om de discussie gaande te houden, dan wel op te starten. Het feit dat zoveel mensen zich persoonlijk in hun wiek geschoten voelen, bewijst dat het belangrijk is dat iemand als Dijkhuizen de discussie levendig houdt. De emotionele aard van veel reacties geeft aan dat bij sommigen het onderwerp dogmatisch en welhaast religieus van aard lijkt te zijn; een slecht teken aangezien men van wetenschappers een wat bredere blik op de wereld mag verwachten.
Reactie Marlies: De discussie op gang houden is goed, maar een discussie starten door eerst slechts je eigen mening in het openbaar te verkondigen, zonder er rekening mee te houden dat een groot deel van je eigen medewerkers er anders  over denkt, is in mijn ogen de verkeerde manier. Voer liever een intern debat, en maak de buitenwereld duidelijk dat er binnen de WUR verschillende visies bestaan.