Nieuws - 1 januari 1970

Plattelandsman is wild maar betrouwbaar

De wilde man die zich niet laat temmen door vrouwen. Maar ook de authentieke en betrouwbare man. Dat zijn de beelden die Amerikanen, en Europeanen misschien ook wel, hebben bij plattelandsmannen. Stedelijke mannen vinden we eerder listig, onbetrouwbaar en uit op geldelijk gewin.

Plattelandsmannen zijn verbonden met de natuur en ontlenen daaraan authenticiteit, betrouwbaarheid en een zekere klasseloosheid, meent prof. Michael Mayerfeld Bell. De Amerikaanse ruraal socioloog is een van de weinige mannen die zich bezig houdt met genderstudies. Deze maand is hij op bezoek bij zijn Wageningse collega’s. Hij gaf onder andere een college over mannelijkheid. Volgend jaar publiceert Bell een boek over mannelijkheid, getiteld ‘Country Boys; Masculinity and Rural Life’.
Volgens Bell bestaat er een sterke band tussen de begrippen ‘ruraal’ en ‘mannelijk’. Veel van wat we mannelijk noemen is ruraal, en veel van wat we ruraal noemen, is mannelijk. Het landelijke benadrukt de kracht van het mannelijk lichaam, maar doet ook denken aan mannen die rechtdoorzee zijn. Die rurale mannelijkheid is niet alleen van betekenis voor mannen op het platteland. Amerikaanse boerinnen noemen zichzelf bijvoorbeeld zelden boerin. Landbouw is een mannelijk beroep. Zelfs als de vrouw feitelijk meer werk op het bedrijf doet dan de man, blijft zij zich ‘farmer’s wife’ noemen. En ook voor stedelingen heeft de landelijke mannelijkheid een belangrijke culturele betekenis. Stedelijke mannen maken gebruik van het beeld. Bijvoorbeeld als de man uit de stad een weekend gaat jagen in de natuur om zich even plattelandsman te voelen.
Ook George Bush maakt gebruik van die beeldvorming. Bell: ‘Als Bush een cowboyhoed opzet en cowboylaarzen aandoet, probeert hij ons daarmee wijs te maken dat hij een gewone man is, dat hij te vertrouwen is en zich niet door het grote geld laat sturen.’ / JT