Nieuws - 5 december 2002

Plattelandsindustrie China moet zelf vervuiling oplossen

Plattelandsindustrie China moet zelf vervuiling oplossen

China kan het zich niet veroorloven eerst het land te vervuilen en dan de boel weer op te ruimen, zoals in westerse landen gebeurt is. De vervuiling is er nu al te ernstig. Daarom moet het zoeken naar een milieubeleid dat erger voorkomt. Dat kan door lokale industrie zelf verantwoordelijkheid te geven, stelt promovendus Lei Zhang.

De helft van de industri?le productie van China komt voor rekening van middelgrote industrie die in de loop der jaren op het platteland, vanuit de landbouw, ontstaan is. Rondom de fabrieken zijn vaak kleine steden ontstaan. De Chinese overheid wil deze motoren van ontwikkeling geen strobreed in de weg leggen, maar de milieuvervuiling van deze typisch Chinese 'plattelandsindustrie' is groot, groter nog dan van urbane industrie. Dat komt omdat de plattelandsindustrie minder kennis heeft van milieuzorg en over oudere machines beschikt. Milieusocioloog Lei Zhang onderzocht vijf van dergelijke fabrieken. Rondom een cementindustrie bleek permanent een stofwolk te hangen, een verffabriek loosde haar kleurstoffen onbeperkt in de rivier.

De oplossing zit volgens Zhang in politieke modernisering. Nu is het zo dat de staat van hogerhand het bestuur van de kleine stad aanspreekt op de vervuiling door haar industrie. Maar, zegt Zhang, dat heeft geen effect, want lokale industrie en stad zijn twee handen op een buik. De industrie is vaak eigendom van een collectief van boeren en de stadsbestuurders zijn vaak ook de managers van de industrie. Zhang: "Je kan bestuurders niet vragen hun eigen industrie te sluiten. Veel beter is het de verantwoordelijkheid voor de vervuiling bij de gezamenlijke alliantie van lokale industrie en stad te leggen." Dat betekent een minder grote rol voor 'Milieu Bescherming Bureaus', die van bovenaf milieubeleid controleren. Stad en industrie moeten dan wel samen laten zien dat ze ook resultaat kunnen halen, zegt Zhang. Samen zouden ze bijvoorbeeld ook de productie van de industrie meer op de export kunnen richten. De milieueisen die daarbij komen kijken kan de industrie helpen de boel op te schonen. | J.T.

Lei Zhang promoveerde op 3 december bij prof. Tuur Mol, hoogleraar milieubeleid.