Nieuws - 6 september 2001

Platteland leefbaar én levensgevaarlijk

Platteland leefbaar én levensgevaarlijk

Het platteland heeft de naam veiliger te zijn dan de grote stad. Wat criminaliteit betreft klopt dat: in de grote stad gebeuren drie keer meer misdrijven per duizend inwoners. Maar op het platteland gebeuren weer ruim drie keer meer verkeersongelukken met dodelijke afloop, blijkt uit onderzoek van het LEI.

Ir. Piet Rijk, onderzoeker bij de sectie ruimtelijk en regionaal beleid van het LEI kan niet zonder meer zeggen waar het beter wonen is, in de stad of in het buitengebied. "Het is maar wat je het hoogst waardeert. Als je hoge prioriteit geeft aan ruimte, groen en sociale veiligheid, dan is het platteland geschikter. De voorzieningen zijn ook aardig op peil als je kijkt naar het aantal winkels, bibliotheken, zwembaden en kinderopvangcentra per duizend inwoners, al liggen ze vaak ver weg. Daarbij is niet gekeken naar grootte of kwaliteit van de voorzieningen."

Het LEI werkt met een schaal van verstedelijking in vijf stappen, van niet tot zeer sterk verstedelijkt, gerekend naar het aantal adressen per vierkante kilometer. "We baseren ons op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De kwaliteit van het leven kan je een beetje uitdrukken in dit soort kengetallen." Een ruimtelijk economisch model dat het LEI in opdracht van het ministerie van LNV heeft ontwikkeld, kan de sociaal-economische kengetallen niet alleen indelen naar de mate van verstedelijking, maar ook bijvoorbeeld naar gemeente of provincie. Rijk stuit daarbij soms op onverwachte resultaten. Zo blijkt Noord-Brabant een bijzonder autorijke provincie met 0,45 auto's per inwoner. Zuid-Holland, Groningen en Friesland daarentegen zijn autoluwe provincies met 0,38 auto's per persoon. Het model is te gebruiken om geldstromen voor economische of sociale verbetering van de regio beter in te zetten. Bijvoorbeeld bij de keus of het geld beter besteed is aan veiligheid van de wegen of aan misdaadpreventie. | M.H.