Nieuws - 21 november 2002

Platteland China heeft duurzame energie nodig voor tv en radio

Platteland China heeft duurzame energie nodig voor tv en radio

De ontwikkeling van duurzame energie is noodzakelijk om de zwakke economie van het Chinese platteland op te krikken en de levensstandaard van de bevolking te verbeteren. Tot die conclusie komen prof. Ekko van Ierland, hoogleraar Milieueconomie en natuurlijke hulpbronnen en gastonderzoeker dr Huang Liming, van Jinan University in China.

Van Ierland en Liming stellen dat er veel meer duurzame energie opgewekt kan en moet worden in China. Van Ierland: "Op het Chinese platteland wonen momenteel 860 miljoen mensen. 72 miljoen daarvan heeft geen elektriciteit. Gegeven de grote afstanden is het duur om het elektriciteitsnet uit te breiden naar deze gebieden en de aanvoer van kolen is ook erg kostbaar. Het is in veel gevallen voordeliger om in een keer over te stappen op duurzame energie."

Van Ierland en Liming hebben voor diverse regio's in China de mogelijkheden voor duurzame energie ge?valueerd. In de afgelegen noordwestelijke regio en de eilanden voor de kust is veel potentie voor opwekking van windenergie en bio-energie, gebruik makend van afvalresten uit de landbouw. Zonne- en windenergie zijn goede opties voor het zuiden van China, met name aan de rand van industri?le en stedelijke centra. De onderzoekers wijzen erop dat de Chinese overheid in het kader van het Kyoto-protocol fondsen kan werven uit het buitenland voor ontwikkeling van duurzame energie.

De energiebehoefte op het Chinese platteland groeit explosief. Men houdt rekening met tenminste een verdubbeling in een periode van twintig jaar. Van Ierland: "En het kan nog veel sneller gaan. Dat hangt af van de inkomensontwikkeling. De overheid wil in ieder geval het platteland verder ontwikkelen en daar bijvoorbeeld ook tv's , radio's en andere voorzieningen introduceren. Daar is veel energie voor nodig."

Momenteel haalt China de meeste energie uit haar kolenvoorraden met als gevolg zware luchtvervuiling in een bijzonder uitgestrekt gebied. In de meeste kolencentrales is geen rookgasontzwaveling en het type kool dat wordt gebruikt veroorzaakt veel verontreiniging en roet. In China staan wel al 120.000 windmolens. Zelfs het Nederlandse energiebedrijf NUON heeft een windmolenpark geopend in het zuidoosten van China. Maar deze windmolens vormen slechts een druppel op een gloeiende plaat. Van Ierland: "Wind- en zonne-energie en energie uit biomassa worden nog mondjesmaat opgewekt: van de energie die China opwekt is nog niet 1 procent schone energie tegenover ongeveer 90 procent energie uit kolen." | H.B.

De studie van Van Ierland en Liming is beschreven in het boek 'Economics of Sustainable Energy in Agriculture'.