Nieuws - 14 april 2010

Plastic soep voor stormvogels

Noordzee nog altijd zwaar vervuild met plastic. Wageningen Imares onderzoekt maaginhoud noordse stormvogels.

9-Plastic-gevonden-in-storm.jpg
Sinds 2000 moeten schepen in Europa hun afval lozen in de haven, om te  voorkomen dat de bemanning de rotzooi op zee dumpt. Maar dat levert vooralsnog geen aantoonbaar schonere Noordzee op.
Als graadmeter voor de zuiverheid van de zee wordt de maaginhoud van aangespoelde noordse stormvogels gebruikt. Deze vogels fourageren op zee, maar happen daar geregeld afval op dat ze aanzien voor kleine visjes. Onverteerbaar materiaal, zoals plastic, hoopt zich daardoor op in de maag. Daarmee is de maaginhoud de spiegel van de zee in de laatste weken voor de dood van de vogel.
Dutch soup
Wat Imares-onderzoeker Jan Andries van Franeker in die spiegel ziet, maakt hem niet vrolijk. Vrijwel alle (95 procent)  door hem onderzochte vogels hebben plastic in hun maag. Gemiddeld wel 45 stukjes, samen goed voor 0,31 gram plastic per vogel. Van Franeker spreekt in dat verband over de Dutch soup. Daarmee zinspeelt hij op het door Charles Moore ontdekte Plastic Continent in de Stille Oceaan. Bovendien neemt de hoeveelheid plastic niet noemenswaardig af sinds de invoering van de inzamelingsplicht in Europese havens.
Norm
Imares doet al enkele decennia onderzoek naar de plasticvervuiling van de Noordzee. Als maat voor een schone Noordzee mag één op de tien vogels meer dan 0,1 gram plastic 'aan boord' hebben. Die norm wordt echter bij lange na niet gehaald. De laatste vijf jaar overschrijdt zes van de tien vogels de norm.
De hoeveelheid plastic in zee neemt niet af. De samenstelling van het afval verandert daarentegen wel. In de jaren tachtig was bijna de helft van het plastic van industriële komaf. Die hoeveelheid is inmiddels gehalveerd. Daar staat een flinke stijging tegenover van het aandeel gebruiksplastic, zeg maar het huishoudelijk afval.
Lees ook het artikel 'Moore pleit voor groener plastic'