Nieuws - 26 april 2012

Plastic maken uit algen

Over 5 jaar kunnen we algen melken voor de productie van bioplastics. Dat beoogt het onderzoeksproject SPLASH, waarvoor Maria Barbosa 9 miljoen euro ontving van de EU.

WET_-Maria_with_reactor.JPG
Algen zijn hot. Je kunt er in potentie voedingssupplementen, biobrandstoffen, chemicaliën en bioplastics mee maken. En met ruim twintig promovendi en het Algae Parc blaast Wageningen UR een aardig partijtje mee in het internationale algenonderzoek. Maria Barbosa, onderzoeker bij Biobased Products, heeft het er maar druk mee. Samen met Rene Wijffels, hoogleraar Bioprocestechnologie, is ze de trekker van het algenonderzoek. Na de subsidie voor het algenonderzoek in het Wageningse Centre for Biobased Economy hebben ze nu 9 miljoen binnengehaald van de EU met het onderzoeksprogramma SPLASH.
Doel is om plastics uit algen te maken. Daarvoor hebben de onderzoekers de alg Botryococcus op het oog, die lange koolstofketens maakt, vergelijkbaar met het nafta uit de petrochemische industrie. Met die koolstofketens kun je goed plastics maken. Bovendien maakt deze alg suikers die geschikt zijn voor plastics, maar nadeel van deze alg is dat ie langzaam groeit. SPLASH gaat op zoek naar de genen in Botryococcus die de lange koolstofketens en suikers aanmaken en wil die genen in snelgroeiende algen inbouwen.
De vervolgvraag is hoe je die grondstof voor plastics uit de alg kunt winnen. Nu worden de algen eerst doodgemaakt, waarna de nuttige stof uit de alg wordt geëxtraheerd. Dat is omslachtig en leidt tot veel processtappen. Barbosa wil de nuttige stof aan de levende alg onttrekken. Dit ‘melken' van de alg wordt al langer in Wageningen onderzocht, maar tot nu toe zonder succes. Met de inbreng van technologiebedrijf PDX, die een machine in Wageningen neerzet, hopen de Wageningse onderzoekers de koolstofketens los te weken uit levende algencellen.
Ook wordt het Algae Parc uitgebreid met een nieuwe reactor - een panelenreactor - voor de algenteelt. Projectpartner Paques, het watertechnologiebedrjf uit Friesland, levert die. En het Deense bedrijf Biotopic plaatst een algenreactor in Spanje voor de productie van de biomassa. De meeste kennispartners van Wageningen komen uit Noord-Europa, zoals Cambridge, Bielefeld en Munster. De productie van algen voorziet Barbosa in Zuid-Europa, omdat de omstandigheden voor algengroei daar gunstiger zijn. Daarom is de universiteit van Huelva (Spanje) ook projectpartner.
Projectleider Wageningen UR krijgt met een bijdrage van 3,5 miljoen euro het meeste geld uit het projectbudget van 12,5 miljoen. Naast de universiteit en Food & Biobased Research ontvangt Plant Research International geld voor genetisch onderzoek aan de alg. ‘We gaan nu onderzoeken of de productie van bioplastics uit alg technisch en economisch haalbaar is', zegt Barbosa. ‘Het meest risicovolle en kwetsbare deel van het project is het melken van de alg - daar weten we in technische zin nog weinig van.'