Nieuws - 14 juni 2007

Plasterk: studiebeurs hoog genoeg

Onderwijsminister Plasterk ziet geen aanleiding om de beurs van uitwonende studenten te verhogen. Die wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie en studenten hebben goede leenmogelijkheden, schrijft de bewindsman in antwoord op Kamervragen van de SP.
Het verschil tussen een beurs voor thuis- en uitwonenden bedraagt op dit moment ongeveer 180 euro, terwijl een zelfstandig wonende student gemiddeld 325 euro per maand kwijt is aan woonlasten. Hierdoor wordt het voor de meeste studenten wel heel erg lastig om op eigen benen te staan, vindt de SP.
Een inhoudelijk antwoord geeft de minister niet: hij stelt vast dat zijn voorganger Hermans in 2002 bepaalde dat de normbedragen voor studenten voldoende waren voor hun levensonderhoud. Bij de inflatiecorrectie waarmee de beurs jaarlijks wordt bijgesteld, zijn volgens Plasterk ook de stijgende huurprijzen meegenomen.
Wel zegt hij toe dat hij de financiƫle situatie van studenten binnenkort in kaart zal brengen en vergelijken met die van andere lageinkomensgroepen.
Een uitwonende student kan komend studiejaar maandelijks maximaal ongeveer 755 euro studiefinanciering krijgen. Een student die nog even onder moeders vleugels blijft, ontvangt hooguit 575 euro. Die bedragen zijn inclusief de aanvullende beurzen voor studenten met minder draagkrachtige ouders (respectievelijk 225 en 205 euro) en een rentedragende lening van meer dan 275 euro. Daarnaast kunnen studenten met ingang van volgend jaar het collegegeld van het rijk lenen. Dat bedrag wordt dan bij de studieschuld opgeteld.