Nieuws - 27 september 2001

Plasterk op ATO: Gendiscussie moet serieuzer

Plasterk op ATO: Gendiscussie moet serieuzer

De discussie over genetische modificatie moet serieuzer. De argumenten waarmee de partijen elkaar bestoken zijn flinterdun. Dat zei prof. dr. Ronald Plasterk, directeur van het Hubrecht Laboratorium, tijdens een bezoek aan ATO. "Het publiek doorziet makkelijk dat altru?stische argumenten als het voeden van de derde wereld niet het zwaarst wegen. Het gaat gewoon om winst en effici?ntere productie."

Anderzijds kloppen tegenstanders irre?le bezwaren op, vond Plasterk. "Niemand maakte zich druk over voedselallergie bij de introductie van de kiwi, met misschien wel tienduizend nieuwe genen. Maar bij een enkel nieuw gen in soja suggereren de tegenstanders dat de mensheid grote gevaren te wachten staan."

Plasterk deed zijn uitspraken op 19 september. Hij was uitgenodigd door ATO om te praten over de gevolgen van de genomicsrevolutie voor de agrotechnologie. "De twintigste eeuw was de eeuw van de fysica, de eenentwintigste wordt de eeuw van de biologie", zei Plasterk. Wel waarschuwde hij voor te hooggespannen verwachtingen. "Wilde voorspellingen over hoe oud we zullen worden en de uitbanning van ziektes zijn op drijfzand gebouwd." Plasterk voorziet de eerste doorbraken overigens eerder in de medische dan in de agrotechnologische hoek.

In de discussie met het publiek bleek dat de ATO-medewerkers meer perspectief zagen in het 'lezen' van DNA dan het 'schrijven' van erfelijk materiaal. De nieuwe analysetechnieken die genomics bieden, zullen leiden tot meer kennis over grondstoffen. Met die kennis zullen onderzoekers vaak processen en producten kunnen verbeteren, zonder dat ze daarvoor genetische modificatie nodig hebben.

ATO zal in het vervolg vaker prominente wetenschappers en denkers uitnodigen. "Om de creatieve processen bij de medewerkers van ATO verder te stimuleren", zegt dr. Harry Wichers van ATO. | W.K.