Nieuws - 13 september 2007

Plasterk legt ook TU Delft aan de ketting

De raad van toezicht van de TU Delft moet de benoeming van de nieuwe collegevoorzitter voorleggen aan minister Plasterk. Die wil zeker weten dat de instelling de Balkenendenorm niet schendt.
Haagse bronnen melden dat Gert Jan Kramer, voorzitter van de raad van toezicht, vandaag in China gebeld is door de minister. Aanleiding waren zijn uitspraken in het Algemeen Dagblad van vanochtend. Daarin staat dat de TU Delft bij de zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter ‘lak heeft’ aan het door de regering beoogde salarisplafond van 170 duizend euro voor universiteitsbestuurders.
In het onderhoud met de minister zou Kramer hebben aangevoerd dat hij onjuist is geciteerd. Plasterk wenst echter niet voor voldongen feiten te worden gesteld. Hij wil de benoeming daarom vooraf kunnen goedkeuren.
In de laatste editie van universiteitskrant Delta had Kramer al laten weten dat de Balkenendenorm de zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter lastig maakt, omdat ‘de totale salariskosten rond de 240 duizend euro per jaar liggen’.
Vorige week liet Plasterk de raad van toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen al weten dat alle bestuurders zich aan het salarisplafond moeten houden. In een brief zou hij gedreigd hebben de Groningse raad te schorsen als die zich niet aan de norm zou houden.
Minister Plasterk benoemt en ontslaat de raden van toezicht van bijna alle universiteiten en hogescholen. Bij een drietal ‘bijzondere’ universiteiten heeft hij dat recht niet: de Vrije Universiteit, de Universiteit van Tilburg en de Radboud Universiteit Nijmegen. De Wageningse raad van toezicht wordt benoemd door Plasterks collega Verburg van LNV.
Volgens Peter Kwikkers, juridisch expert op het gebied van hoger onderwijs, moeten de ministers wel gewichtige redenen hebben om tot tussentijds ontslag of schorsing te besluiten. ‘Overtreding van de wet kan zo’n reden zijn, alleen is de normering van topsalarissen in de semi-publieke sector nog niet waterdicht geregeld. Het lijkt dat de minister in deze fase niet meer kan doen dan dreigen.’