Wetenschap - 11 april 2002

Plantwetenschappers WUR maken kans op genomicsmiljoenen

Plantwetenschappers WUR maken kans op genomicsmiljoenen

"We zijn hier zeer blij mee", zegt prof. Pierre De Wit. "Dit is goed nieuws voor Wageningen en de plantenwetenschappen." Samen met prof. Willem Stiekema is De Wit de trekker van het Centrum voor Biosystems Genomics. Op 5 april maakte het Nationaal Regie-orgaan Genomics bekend dat het initiatief in aanmerking komt voor een subsidie van veertien miljoen euro.

"Dat betekent niet dat we dat bedrag nu al binnen hebben", zegt De Wit. "We mogen nu een businessplan gaan schrijven. Dat moet het regie-orgaan ook nog goedkeuren. Maar we zijn eigenlijk nu al een beetje trots. Vier van de elf voorstellen goedgekeurd, en daar zaten wij bij." Het regie-orgaan kwam tot die beslissing door de positieve oordelen van een onafhankelijke jury. Die beoordeelde zowel de wetenschappelijke als de sociaal-economische kant van de plannen.

"Wetenschappelijk zijn de Nederlandse plantwetenschappen gewoon goed", becommentarieert De Wit. "Kijk maar naar wat er in Science en Nature verschijnt. De jury oordeelde ook positief over onze contacten met het bedrijfsleven, en de inbreng van de maatschappijwetenschappers in het centrum." Biosystems Genomics gaat samenwerken met de groep van de filosoof dr Bart Gremmen. Die zal van tevoren aangeven welke technologie?n op maatschappelijk verzet kunnen stuiten en hoe de wetenschappers de samenleving het beste kunnen overtuigen van het nut van hun werk. Het Centrum gaat nieuwe gewassen ontwikkelen met een verbeterde voedingswaarde en duurzame resistenties.

Dr Wouter Spek van het regie-orgaan waarschuwt voor een voortijdige jubelstemming. "Tegenover onze veertien miljoen staan 28 miljoen waar de consortia zelf voor moeten zorgen. Of ze daarin slagen, zullen we in augustus afleiden uit hun businessplannen."

Het andere initiatief waarin Wageningers een prominente rol spelen, het Centrum voor Humane Nutrigenomics, haalde het niet. "Volgens het juryrapport was het maatschappelijk belang evident en hadden we een goede samenwerking met het bedrijfsleven", zegt prof. Frans Kok, trekker van het centrum. "De jury was weliswaar te spreken over de kwaliteiten van de Wageningse voedingswetenschappen, maar geloofde niet dat het voorstel zoals het er nu ligt uit kan groeien tot een centrum van wereldfaam." Daarnaast ontbrak het in het voorstel aan voldoende wetenschappelijke focus.

Het Regie-orgaan Genomics is in 2001 opgericht en heeft 86 miljoen euro in kas. Het orgaan wil die over een periode van vijf jaar uitkeren aan tussen de twee en vijf initiatieven, die zich kunnen ontwikkelen tot internationaal volwaardige samenwerkingsverbanden die niet alleen de genetische wetenschappen verder helpen, maar ook de economie stimuleren. | W.K.