Nieuws - 14 augustus 2012

Plantum richt topconsortium voor plantenveredeling op

De branchevereniging van plantenveredelingsbedrijven, Plantum, heeft het Topconsortium voor kennis en innovatie (TKI) voor uitgangsmaterialen opgericht.

topsectoren.jpg
De stichting wil het publiek-private onderzoek voor plantenveredeling en zaadtechnologie voor de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal coördineren, waaronder het topinstituut Groene Genetica, het genomics centrum CBSG en programma's van NWO, de productschappen en DLO.
De oprichting van het topconsortium is een verdere invulling van het topsectorenbeleid van de regering. Binnen de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is ook een TKI voor tuinbouw opgezet. Bij de topsector Agrofood hebben de deelnemers gekozen voor één TKI. Die moeten het onderzoek in de topsectoren begeleiden en sturen. In het topsectorenbeleid moet het bedrijfsleven het voortouw nemen bij de onderzoekagenda en de keuze van de projecten.
Dat is nog niet eenvoudig, zegt Niels Louwaars, directeur van Plantum. De zaadveredelaars hebben veel onderzoeksprojecten voorgesteld, waarbij ze 40 procent van de financiering voor hun rekening willen nemen, maar de overheid stelt daar ‘heel weinig financiering' tegenover. ‘En dat is een slechte zaak. De financiering van het topinstituut Groene Genetica en het genomics instituut CBSG loopt eind dit jaar af, maar vervolgfinanciering is nog niet rond. Er is minder geld dan de afgelopen jaren en eigenlijk geen geld voor nieuwe voorstellen.'
Wie precies de selectie van de onderzoeksprojecten maakt, is lang onduidelijk geweest, aldus Louwaars. Het TKI formuleert de criteria hoe de onderzoeksprojecten worden geselecteerd. Die worden vastgesteld door het topteam. Ondertussen is echter al een voorselectie gemaakt van onderzoeksprojecten die volgend jaar voor financiering in aanmerking moeten komen. ‘Dat is een pragmatische keuze om tempo te houden bij de uitwerking van het topsectorenbeleid', zegt Louwaars. ‘Maar zonder strakke beoordelingscriteria hebben we onze twijfels of die keuzes wel stand houden als er discussies ontstaan.'
Het TKI Uitgangsmaterialen heeft een bestuur, met daarin vier vertegenwoordigers van veredelingsbedrijven, twee personen van kennisinstellingen, twee vanuit onderzoeksfinanciers, plus een onafhankelijk voorzitter.