Nieuws - 19 oktober 2006

Plantenhormoon werkt andersom

Hoewel brassinosteroïden een chemische structuur hebben die sterk lijkt op die van menselijke steroïden, gedragen ze zich volkomen anders dan hun humane equivalenten. Dat is de strekking van een Wagenings overzichtsartikel over plantenhormonen dat is verschenen in Science STKE.
‘Bij ons zitten de receptoren voor steroïden als oestrogenen en progesteron in de celkern’, zegt prof. Sacco de Vries van de leerstoelgroep Biochemie, de tweede auteur van de publicatie. ‘Maar bij planten zitten de receptoren voor brassinosteroïden op de membraan van cellen.’
Brassinosteroïden zijn plantenhormonen die de groei en de weerstand van planten reguleren. Net als alle andere hormonen worden ze pas biologisch actief als ze zich binden aan een receptor. Ook het complex van brassinosteroïde en receptor gedraagt zich anders dan het complex van bijvoorbeeld estradiol en zijn receptor, dat samen een transcriptiefactor vormt, vertelt De Vries. ‘Het receptor-estradiol-complex beweegt van het cytoplasma de kern in en activeert daar genen. Het membraanreceptor-brassinosteroide-complex in planten werkt echter via remming van een cytoplasmatisch kinase, heeft de groep van Joanne Chory laten zien.’
De overeenkomsten tussen brassinosteroïden en humane hormonen zijn verraderlijk, concludeert de Vries. ‘De natuur gebruikt telkens weer dezelfde bouwstenen, in een licht gewijzigde vorm. Onderzoekers laten zich door die overeenkomsten in genetische code of chemische structuur soms verleiden tot de aanname dat de bouwsteentjes in een onbekend systeem zich net zo zullen gedragen als in een bekend systeem. Brassinosteroïden laten zien hoe misplaatst die aanname kan zijn.’