Wetenschap - 19 juni 2008

Planten produceren geen methaan

Bij de stofwisseling van planten komt geen methaan vrij, maar dat sluit niet uit dat planten bijdragen aan de concentratie van het broeikasgas methaan in de atmosfeer. Dat concluderen wetenschappers van Plant Research International in de New Phytologist.

Wetenschappers kissebissen al een paar jaar over de vraag of planten als gevolg van fysiologische processen methaan kunnen produceren, en daardoor bijdragen aan de concentratie van het broeikasgas methaan in de atmosfeer. Utrechtse wetenschappers denken bijvoorbeeld van wel. ‘In 2005 schreven Christian Frankenberg en zijn collega’s in Science dat ze boven het tropisch regenwoud onverklaarbaar veel methaan vonden’, zegt dr. Tom Dueck van Plant Research International. ‘Onderzoekers van het Duitse Max Planck Institut schreven een jaar later in Nature dat planten door een aeroob proces methaan afgeven. In ons eigen onderzoek hebben wij daar echter geen bewijs van kunnen vinden. We hebben onze onderzoeksgegevens besproken met onze Duitse collega’s, en die zijn verder gaan kijken.’
Uit het vervolgonderzoek van het Max Planck Institut, dat net als het Wageningse opiniestuk is gepubliceerd in de New Phytologist, blijkt dat het om een chemisch proces moet gaan. Door krachtige UV-straling en hoge temperaturen wordt methaan vrijgemaakt uit plantaardige pectineketens en lignineketens. ‘Dat hebben de Duitsers ook gemeten uit dode bladeren’, zegt Dueck. ‘Als we meer zicht op die processen krijgen, snappen we beter waar het methaan in de atmosfeer vandaan komt. Maar ik geloof niet dat planten een belangrijke bron van methaan zijn.’