Nieuws - 10 maart 2010

Planten gericht veredelen voor goedkope energie

Plantenveredeling kan een grote rol spelen in de overgang naar een biobased economy, denkt promovendus Andres Torres Salvador van Wageningen Universiteit. Hij wil planten zodanig aanpassen dat er efficiënter en goedkoper energie uit valt te winnen.

1-Kopenhagen-klimaat-%C2%A9MvG.jpg
Torres Salvador, verbonden aan het Laboratorium voor Plantenveredeling, presenteerde zijn onderzoek dinsdag tijdens het symposium A world in Transition, ter gelegenheid van de 92 e dies van Wageningen Universiteit. Torres Salvador bestudeert hoe je de niet eetbare delen van maïs geschikt maakt voor energiewinning. Hij richt zich vooral op de celwanden van de plant. 'Die bestaan voor een groot deel uit cellulose en dat kun je via vergisting omzetten in alcohol', licht hij toe. 'Cellulose is het meest voorkomende biologische materiaal op aarde, het potentieel is daarom enorm.'
Peulenschil
De kosten om celwanden in alcohol om te zetten zijn momenteel nog te hoog. De bottleneck is de eerste stap van dit proces: het afbreken van de cellulose in de celwanden. Cellulose is een lange, stevige keten van suikermoleculen, die je met dure enzymen van elkaar los kunt maken. De rest van het proces is dan een peulenschil: de losse suikermoleculen zijn eenvoudig te vergisten tot bio-alcohol, een geschikte brandstof. Torres Salvador zoekt daarom naar methoden om maïsplanten zodanig aan te passen dat  de afbraak van cellulose efficiënter verloopt. 'Ik richt me op  eigenschappen van de celwand die van invloed zijn op het afbraak- en vergistingsproces', legt de promovendus uit. 'Daarnaast is het heel belangrijk dat we de genen in kaart brengen die de celwandeigenschappen bepalen.' Met deze aanpak hoopt hij de maïsplant zodanig te veranderen dat uiteindelijk bio-alcohol kan concurreren met fossiele brandstoffen.
 Oerbossen
Gentechnologie is volgens Torres Salvador een ander hulpmiddel om efficiënter energie uit maïs te winnen. 'Het zou ideaal zijn als we een plant konden maken die enzymen produceert die de eigen celwand afbreken, maar dat zal niet gemakkelijk zijn.' Ondanks de enorme mogelijkheden kleven er ook bezwaren aan het gebruik van landbouwgronden voor de productie van brandstof betoogden enkele toehoorders tijdens het symposium: de teelt van alcoholgewassen kan ten koste gaan van voedselproductie en een stimulans zijn voor de kap van oerbossen. Torres Salvador wil dit probleem onder meer ondervangen door planten geschikt te maken voor marginale gronden, waar weinig anders wil groeien. 'Ondanks mogelijke problemen moeten we optimistisch zijn', vindt hij. 'Mijn belangrijkste boodschap is dat plantenverdeling een geweldige bijdrage kan leveren aan de overgang naar een duurzame, biobased economy.'