Nieuws - 17 mei 2010

Plant moet beter leren luisteren naar de klant

Zorg dat je de behoeftes van je klant kent. Daar kunnen we nog veel winnen, gaven de PSG-medewerkers aan de Raad van Bestuur mee. Verslag van een inspraakbijeenkomst over het strategisch plan 2011-2014.

beton_-_magritte_-hvr.jpg
Belangrijkste item bij het inspraakmoment vanmiddag bij de Plant Sciences Group, was: hoe gaat DLO om met de terugtrekkende overheid? Iedereen hier heeft oog voor valorisatie, ook bij het fundamentele onderzoek,zei hoogleraar Marcel Dicke al snel. En zo was het. Dat DLO meer geld uit de markt moet halen, was geen punt van discussie. De vraag was: hoe doen we dat?

Geen Oost-Europa
Stimuleer hier de ondernemersgeest, vond fytopatholoog Harold Meijer. Intellectueel eigendom wordt hier niet vrijelijk beschikbaar gesteld, en dat zou wel moeten. Er zouden mensen zijn vertrokken naar het bedrijfsleven omdat ze hier gehinderd werden door octrooien.
Bedenk ook welk type markt je aanboort, vertelde Sjaak Bakker, manager van de business unit Glastuinbouw. In Oost-Europa was hij soms drie, vier keer zonder succes een acquisitietraject ingegaan. Meer toekomst ligt volgens Bakker in Azie, en Saoedi-Arabi in het bijzonder. Daar is behoefte aan wat wij kunnen bieden: kennis, hard werken en consultancy.

Vertrouwen
We moeten vanuit de klant denken. Die kreet kwam in varianten steeds terug. Een DLO-onderzoeker had gemerkt dat veel bedrijven denken dat Wageningers uiteindelijk toch het liefst fundamenteel wetenschappelijk onderzoek willen doen. Het vergt een langdurige relatie en vertouwen om die vrees weg te nemen.
De conclusie lijkt dus: PSG-ers luisteren te weinig naar de klant.

Deze en volgende week gaat de Raad van Bestuur de organisatie in met haar strategische plannen voor 2011-2014. Resource doet van iedere bijeenkomst verslag.