Organisatie - 1 januari 1970

Plant genomics op kop bij toekenning miljoenen voor Europese samenwerking

Brussel heeft vlak voor kerst zijn fiat gegeven aan de instelling van een aantal zogeheten Europese Onderzoeksruimten (European Research Area, kortweg ERA), die het onderzoek in een aantal vakgebieden een Europees gezicht moeten gaan geven. Het ERA Plant Genomics, waarvoor het voorstel mede werd ingediend door de Wageningse genoominformaticus prof. Willem Stiekema, krijgt als een van de eersten 2,2 miljoen euro om de komende vier jaar het onderzoek uit elf lidstaten nauwer te bundelen.

Trekker van de ERA Plant Genomics (ERA-PG) is het Nationaal Regie-Orgaan Genomics, maar het voorstel is voor een belangrijk deel vormgegeven door prof. Willem Stiekema, hoogleraar Genoominformatica en directeur van het Centre for Biosystem Genomics, een van de vier nationale genomicszwaartepunten die begin vorig jaar het groene licht kregen. De beoogde publiek-private samenwerking in deze zwaartepunten dreigde – opvallend genoeg – te stranden op de Brusselse regelgeving. In het Centre for Biosystem Genomics participeren relatief veel Nederlandse veredelingbedrijven. ,,In Brussel leidde die samenwerking tot scheve gezichten, want waarom zit Syngenta (met een grote Nederlandse poot, G.v.M.) er wel bij en BASF of Bayer niet. Het heeft ons bijna een jaar.gekost om duidelijkheid te krijgen over de aanspraken die bedrijven kunnen maken op de resultaten omdat ze het risico nemen in dit onderzoek te investeren’’, aldus Stiekema. Volgens hem wordt op dit moment hard gewerkt om alle veredelingsbedrijven binnenboord te houden, nu de voorwaarden vanuit Brussel duidelijk zijn geworden. Hij spreekt dan ook de hoop uit dat het nieuwe ERA Plant Genomics eraan kan bijdragen dat dergelijke hobbels in de toekomst niet meer genomen hoeven worden, of op zijn minst in alle lidstaten even hoog gemaakt zullen worden. Dr Wouter Spek, manager innovations and international affairs bij het regieorgaan Genomics, waarschuwt dat het nieuwe ERA niet alle problemen kan oplossen. ,,Een belangrijke gedachte achter de European Research Area is wel dat we met elkaar meer over de grenzen heen gaan kijken en ook het beleid en de uitvoering beter op elkaar moeten afstemmen. Als de publiek-private samenwerking een hardnekkig probleem vormt dan komen we het vanzelf wel tegen.’’ Hij benadrukt dat het belang van het ERA-PG vooral is Plant Genomics Europees op de kaart krijgen. ,,Ons onderliggend belang is daarbij Nederland goed op kaart zetten, maar dat zijn dingen die elkaar als het goed is versterken en niet hoeven te bijten’’ | G.v.M.