Nieuws - 1 januari 1970

Planologen werken te veel met modieuze netwerken

Planologen werken te veel met modieuze netwerken


De manier waarop in de planologie wordt omgegaan met netwerken is 'hype-
volgend en sectoraal', vindt dr Wim van der Knaap van de leerstoelgroep
Landgebruiksplanning. Op donderdag 17 april presenteerde hij zijn methode
om het landschap te zien als een complex van netwerken van verschillende
functies die elk hun eigen dynamiek hebben.
Denken in functionele netwerken van ecologie, water, infrastructuur,
verstedelijking, enzovoorts is in de planning heel gebruikelijk, maar
achteraf is ook duidelijk dat de aandacht voor die netwerken in de
planologie nogal modieus is gestuurd. In de jaren tachtig ontstond
belangstelling voor natuurnetwerken, zoals de Ecologische Hoofdstructuur.
Halverwege de jaren negentig brachten de bijna-overstromingen in Nederland
het waternetwerk onder de aandacht. En nu wordt cultuurhistorie
interessant, blijkt uit de plotselinge aandacht voor eeuwen verborgen
gelegen waterlinies als de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Volgens Van der Knaap hebben planners en ontwerpers met dit modieuze
gezichtsveld hun blik vernauwd. Niet alleen hebben ze weinig aandacht voor
minder in de belangstelling staande netwerken, ook is er weinig interesse
voor het verschil in dynamiek waarmee de verschillende netwerken zich
ontwikkelen. De ecologie groeit met een andere dynamiek dan de recreatieve
bedrijvigheid of de waterproblematiek.
Door alle netwerken samen te bekijken, inclusief de variaties in dynamiek,
kan bijvoorbeeld worden omgegaan met onbedoelde ontwikkelingen, zoals de
toename van recreatiefietsers in de Achterhoek tijdens de afgelopen
decennia. ,,Het is een soort plannen in onzekerheid'', vertelt Van der
Knaap. Zijn complexe visie op het landschap als geheel levert volgens hem
een transparantie die het mogelijk maakt bewuster - en dus minder modieus -
keuzes te maken. |
M.W.