Nieuws - 1 januari 1970

Plannen Gezondheidswetenschappen nog steeds in de steigers

Plannen Gezondheidswetenschappen nog steeds in de steigers

Plannen Gezondheidswetenschappen nog steeds in de steigers


Ruim een maand voordat de raad van bestuur besluit welke nieuwe
bacheloropleidingen in 2004 van start gaan is er nog veel onduidelijkheid
over de invulling van een van de nieuwe opleidingen:
Gezondheidswetenschappen. Dat bleek tijdens een presentatie van de plannen
voor de opleiding.
Alhoewel Kees de Hoog, van de leerstoelgroep Sociologie van Consumenten en
Huishoudens, en Aad van Tilburg, directeur van Onderwijsinstituut
maatschappijwetenschappen konden tijdens de presentatie op maandag 2
februari nog geen duidelijkheid geven over de vakken die het nieuwe
programma gaat bevatten. Wel werd duidelijk dat de opleiding zich gat
richten op scholieren met een gammapakket. De opleiding zal slechts een
klein aantal natuurwetenschappelijke vakken bevatten.
,,Het is nog maar een ruwe schets'', zegt De Hoog. ,,Er staat nog niets
vast. Er moet bijvoorbeeld nog onderhandeld worden met leerstoelgroepen.''
Het belangrijkste is volgens De Hoog en Van Tilburg dat het concept van de
opleiding duidelijk is. Binnen thema's als arbeid, wonen, recreatie,
Omgeving en Allergieën wordt 'Gezondheid en gedrag' als de belangrijkste
invalshoek.
Van Tilburg stelt dat de start van de opleiding nog niet honderd procent
zeker is. De raad van bestuur moet nog groen licht geven. ,,We hebben er
wel vertrouwen in dat we met het concept aan de slag kunnen als het wordt
goedgekeurd. De strategische vraag is nu: doen we het of doen we het niet.
Het is belangrijk dat we daar in alle openheid over kunnen discussiëren.''
Die discussie draaide tijdens de presentatie voor een groot deel om de
vraag hoeveel natuurwetenschappelijke vakken het programma moet bevatten.
De opstellers van het programma legden uit dat dat aantal beperkt zal
blijven. Resultaten van een marktonderzoek toonden volgens hen aan dat de
doelgroep, scholieren met de profielen Cultuur en maatschappij en Economie
en maatschappij, werd afgeschikt door een te hoog bètagehalte.
Deze 'tik op de neus' was volgens Van Tilburg reden voor de taakgroep om
een pas op de plaats te maken.
Niet langer wordt gesproken van bètagamma integratie, maar liever van
bètagamma interactie. Ook de term 'brede bachelors' is vervangen door
'nieuwe bachelors'. Volgens De Hoog is het niet noodzakelijk dat studenten
diepgravende kennis hebben van natuurwetenschappen wanneer ze gezondheid en
gedrag bestuderen. ,,Van bijvoorbeeld allergieën kun je ook met een
gammapakket buitengewoon zinnige dingen zeggen in deze wondere wereld.''
De Hoog en Van Tilburg erkennen dat de naam Gezondheidswetenschappen door
scholieren in verband zal worden gebracht met bètawetenschappen. Als het
nodig is, wil hij een nieuwe naam verzinnen voor de opleiding. ,,Misschien
schrijven we wel een prijsvraag uit. |
L.M.