Nieuws - 30 augustus 2007

Plan voor landgoed Larenstein goedgekeurd

De gemeenteraad van Rheden heeft op 28 augustus ingestemd met het gewijzigde masterplan voor het landgoed Larenstein in Velp. Wel vond de raad een woontoren van zes tot acht verdiepingen bij de ingang van het terrein nog te hoog. Zo’n flat zou niet passen bij het karakter van het landgoed.
Op de raadvergadering toonden verschillende fracties hun waardering voor de inspraak van omwonenden in het gewijzigde plan. Het college van B&W gaat op verzoek van de raad ook op zoek naar een andere locatie voor het dierenasiel, dat moet wijken in de plannen.
Martin Jansen van het college van bestuur van Van Hall Larenstein is tevreden over de uitkomst. ‘We krijgen de ruimte van de raad om de plannen uit deze toekomstvisie nader in te vullen’, zegt Jansen.
Na een uitgebreid onderzoek van ongeveer een half jaar vertaalt de gemeente het masterplan naar een stedenbouwkundige structuurvisie en zet de benodigde bestemmingsplanprocedures in gang.