Nieuws - 1 februari 2007

Plan voor landgoed Larenstein gewijzigd

De gemeente Rheden komt in maart met een aantal wijzigingen op het masterplan voor landgoed Larenstein.

Onder studenten en medewerkers van de hogeschool en onder omwonenden heerst veel onvrede over het voornemen om een deel van het terrein te bebouwen. Ook de gemeenteraad staat kritisch tegenover het plan, bleek op een tweede informatieve vergadering op 30 januari. De verantwoordelijke wethouder Wilschut gaat opnieuw met de hogeschool en diverse betrokkenen om tafel en komt voor de gemeenteraadsvergadering met een aantal wijzigingen die voor meer draagvlak zouden moeten zorgen.