Nieuws - 6 december 2007

Plan voor brede bachelors VHL roept vragen op

Medewerkers, docenten en studenten van Van Hall Larenstein Wageningen zijn sceptisch over de instellingsfusie, bleek tijdens de presentatie van de plannen door het college van bestuur op maandag 3 december. Vooral de voorgestelde vorming van brede bachelors riep vragen op bij de vijftig aanwezigen.

Bij VHL Velp, woensdag 28 november, reageerden de 25 belangstellenden nog positief op de voorgestelde invulling van de Velpse ‘eigen smoel’. De drie groene opleidingen in Velp zijn daarin de kern, met het thema regionale transitie als rode draad. Majorcoördinator Ad Bot kreeg veel bijval voor zijn pleidooi voor ontschotting van de opleidingen. ‘We moeten inhaken op de ketengedachte in het werkveld. Velp heeft alles in huis op het gebied van ontwerp, inrichting en beheer van de buitenruimte.’
In Wageningen is de couleur locale minder concreet ingevuld, maar leeft de instellingsfusie sterker. Een deel van de Wageningers, die de laatste jaren al veel veranderingen voor de kiezen kregen, was sceptisch over de fusie zelf. ‘We verhuisden naar Wageningen omdat de huisvesting goedkoper zou zijn en we zouden kunnen samenwerken met Wageningen Universiteit. Die beloften zijn niet waargemaakt. Waarom zou ik u nu geloven?’ verwoordt een docent zijn wantrouwen.
De vorming van brede bachelors riep echter de meeste vragen op. Volgens het advies over de fusie is het een manier om het probleem van de vijf niet-unieke opleidingen in Wageningen en Leeuwarden op te lossen, bijvoorbeeld door het samenbrengen van de Leeuwarder opleidingen Veehouderij en Tuin- en akkerbouw in een opleiding Landbouw. Het college van bestuur denkt dat brede bachelors de beste ontwikkelingskansen bieden en de kleine opleidingen een impuls geven. Tom Wiegmans, studentlid van de medezeggenschapsraad, merkte op dat zijn studie ieder jaar een andere naam krijgt. ‘Terwijl continuïteit belangrijk is.’ Maar volgens Erica Schaper hoeft niet alles op de schop. ‘Bestaande majors worden onder de paraplu van een brede bachelor gehangen’, reageerde ze. De brede bachelors bieden echter geen mogelijkheden voor nieuwe opleidingen.
Na afloop vertelt MR-lid en majorcoördinator Marise Haesendonckx dat ze benieuwd is wat het college met alle kritische vragen gaat doen. ‘Wat ik vooral mis in het verhaal zijn de voordelen van de fusie voor studenten.’ Op verzoek van de vier studenten die ondanks de lesvrije week aanwezig waren, zal het college van bestuur in Wageningen nog een bijeenkomst voor studenten houden over de instellingsfusie.
De debatronde langs Leeuwarden, Velp en Wageningen, laat volgens collegevoorzitter Erica Schaper zien dat de verschillen tussen de locaties groot zijn. ‘Maar het is heel positief als de discussie over vernieuwing en perspectief gaat. Het gaat erom de totale koek te vergroten ten opzichte van de buitenwereld, terwijl er tegelijkertijd wordt gewerkt aan ontwikkelingsperspectief voor iedere locatie.’