Nieuws - 1 januari 1970

Plan voor afgeslankt bestuurscentrum gereed

Plan voor afgeslankt bestuurscentrum gereed

Plan voor afgeslankt bestuurscentrum gereed

De raad van bestuur heeft een plan opgesteld om de bureaus van de universiteit en DLO in oon bestuurscentrum te integreren. Dit central office krijgt een beheersbureau voor de raad van bestuur en zes afdelingen op het gebied van onderzoek, onderwijs en studenten, marketing, financiën, personeel en communicatie. Er komen zo'n 165 arbeidsplaatsen - 100 voor de universiteit en 65 voor DLO. De rechtsposities van de medewerkers van beide organisaties blijven uiteen lopen

Naast het bestuurscentrum ontstaat volgend jaar een facilitair bedrijf, waarin afdelingen worden ondergebracht die tevens voor de departementen en instituten binnen Wageningen UR werken. Dit facilitaire bedrijf komt direct onder de raad van bestuur. De invulling van het bestuurscentrum moet dit jaar gereed zijn, de uitwerking van de facilitaire dienst volgend jaar

De medewerkers op het bestuurscentrum blijven in dienst bij DLO of de universiteit; zij krijgen geen gemeenschappelijke rechtspositie. We fuseren niet, we brengen de kantoren samen, legt bestuurslid ir Kees van Ast uit. Om te fuseren zou de wetgeving moeten worden aangepast. Dat kost erg veel tijd en daar wilden we niet op wachten. Sommige taken zijn van belang voor zowel DLO als de universiteit. In dat geval is het universitaire en DLO-werk in procenten aangegeven en betalen de onderdelen naar rato het loon van deze medewerker

Beide bureaus blijken zo'n twintig procent van het personeel in te leveren. Het huidige centraal-DLO gaat van zo'n 80 naar 65 arbeidsplaatsen, de universiteit gaat van 168 naar 100 arbeidsplaatsen. Van die afname van 68 worden 32 arbeidsplaatsen verschoven naar de departementen, zodat een krimp van 36 plaatsen resteert. Het universitair personeel heeft een niet-ontslaggarantie gekregen, stelt Van Ast, het DLO-personeel heeft toezeggingen die in materiële zin overeenkomen met zo'n garantie. A.S

bij foto:Tijdens haar streekbezoek aan Noord- en Midden-Limburg op 24 augustus deed koningin Beatrix de proefbedrijven op het Meterikse Veld in Horst aan. Ze stelde zoveel vragen dat ze er langer bleef dan gepland was. De koningin was geïnteresseerd in onderzoek om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de mineralenuitspoeling te verminderen. Ze bleek goed op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen als nieuwe nitraatrichtlijnen en het verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen. Verder bleek ze de zorg over genetische manipulatie te delen die bij een groot deel van de bevolking leeft

Opvallend was dat de koningin doorvroeg op de positie van de onderzoekers tegenover de beide opdrachtgevers, overheid en bedrijfsleven. Zouden ze voor de industrie onderzoek doen naar iets dat de overheid liever niet zou zien? Ja, was het antwoord, als er geld voor is en als het wettelijk is toegestaan. En als de onderzoekers niet onder druk gezet worden om hun resultaten en conclusies te manipuleren

Beatrix sloot haar bezoek af met de bezichtiging van een aardbeienproef. Onlangs is het Nederlandse onderzoek van kas- en vollegrondsaardbeien overgeplaatst van Breda naar Horst. Zelfs over de proefopstelling dacht ze mee. Het lijkt me een onzuivere opstelling, zei ze toen ze zag hoeveel ruimte de kleine plantjes hebben in de grote kas. Ze moeten nog uitgroeien tot grote bossen, kon iemand haar geruststellen. M.H., foto R.B