Nieuws - 7 februari 2002

Plan van studenten voor Waterlinie wordt werkelijkheid

Plan van studenten voor Waterlinie wordt werkelijkheid

De Wageningse studenten Jan-Hein Nijman en Arjan Somsen ontwierpen vorig jaar een landschapsvisie voor de West-Brabantse Waterlinie bij Bergen op Zoom. Dat plan gaat nu uitgevoerd worden.

Tussen Bergen op Zoom en Steenbergen liggen enkele forten uit de zeventiende eeuw. Samen met de nabijgelegen laagten vormden zij een natte verdedigingslinie tegen Spaanse aanvallen op Holland vanuit het zuiden. Nijman en Somsen tekenden een plan waarin de linie met veel natuur tot een aantrekkelijk recreatief landschap wordt omgetoverd en de forten weer beter zichtbaar zijn.

Onlangs werd bekend dat het stimuleringsprogramma voor cultuurhistorie Belvedere een subsidie van 150.000 gulden uitreikt om het plan om te zetten in bestekken voor de realisatie. Bijna tegelijkertijd tekenden de gemeentes, de provincie, het waterschap, Natuurmonumenten en de Vrienden van Fort de Roovere een overeenkomst, waarin ze afspreken de forten te herstellen en het gebied de status van recreatiegebied te geven. | M.W.