Nieuws - 14 september 2011

'Plan duurzame hamlap is weinig concreet'

Begin september presenteerde de commissie Van Doorn een visie voor een geheel duurzame veeteelt in 2020. Veehouders, politiek en supermarkten schaarden zich achter het plan. Milieuorganisaties haakten af doordat er geen garanties kwamen over veestapelvermindering. De intentie is goed maar nu is het wachten op de concrete uitwerking, zegt Imke de Boer, hoogleraar dierlijke productiesystemen.

blijzwijn2.jpg
'Het uitgangspunt om met alle belanghebbenden tot een duurzame toekomst te komen vind ik positief. Het is iets dat je met zijn allen doen; met de hele keten. De intenties zijn dus goed maar er de uitvoering vereist een concretiseringsstap. Je hebt bijvoorbeeld een monitoringssysteem nodig om vast te stellen of de hele keten daadwerkelijk duurzaam produceert. Daarnaast heb je prijsafspraken nodig die een boer een inkomen garanderen zodat investeringen terugverdiend kunnen worden.
'Ik denk bovendien dat burgers actief bij dit proces betrokken moeten worden. De commissie zegt het zelf al in haar rapport: de maatschappelijke waardering voor vlees neemt af. Dit komt door de milieudruk, de gevaren voor de volksgezondheid en omdat het dierenwelzijn niet gegarandeerd is. Er is nu een groot verschil tussen hoe de sector zijn eigen prestaties ziet en hoe de burgers dat doen. Dat zijn twee verschillende belevingswerelden die je bij elkaar moet brengen.
'In het rapport zie je mooie plaatjes van varkens die vrij in een stal lopen. Dat ziet er goed uit maar je moet ze alleen laten zien als de veehouderij er anno 2020 zo uit ziet. Je moet eerlijk en transparant zijn. Als de communicatie met de burger niet goed is, bestaat het gevaar dat er een veehouderij ontstaat die duurzamer is maar opnieuw niet goed landt in de maatschappij.
'Het lijkt me dat het totaal aantal dieren in Nederland zal afnemen wanneer we duurzamer gaan produceren. Dit zal ook zonder afspraken volgen uit de eisen die worden gesteld. Ik ben heel benieuwd hoe dit plan gaat werken. Het kan een keerpunt zijn maar het vergt nog veel denkwerk om dit te doen slagen.'