Nieuws - 1 januari 1970

Plan Rabbinge krijgt bijval en kritiek

Het plan van onder anderen universiteitshoogleraar Rudy Rabbinge om honger in Afrika te bestrijden met betere wetenschap, kreeg bijval én kritiek in een eindejaarsbijeenkomst van het Noord-Zuid centrum.

Lof voor het plan, waar Rabbinge voor de VN aan werkte, kwam van dr Ruerd Ruben, ontwikkelingseconoom, en prof. Ken Giller, productie-ecoloog. Zij geven aan dat ze in het rapport alle belangrijke aspecten aantreffen voor een ontwikkeling van de landbouw door beter gebruik van wetenschap en technologie.
Kritiek kwam vooral van prof. Niels Röling, die het rapport ouderwets vond. Hij meent dat het plan werkelijke vernieuwing in de weg staat omdat het tezeer de nadruk legt op productie-ecologie en te weinig op bijvoorbeeld het tegengaan van dumping van westerse handelsoverschotten. Ook vond Röling - en Giller stemde daarmee in - dat boeren in Afrika zelf te weinig te zeggen hebben de richting van onderzoek, omdat het ontbreekt aan democratische overheden.
‘En aan democratie ontbreekt het overigens aan Wageningen Universiteit ook’, zei Giller, die vond dat ook onderzoekers weinig in te brengen hebben over de inzet van onderzoeksgeld. Eensgezind waren de sprekers en de zaal over de meerwaarde die Wagenings onderzoek heeft omdat het interdisciplinair is. Behalve reflectie op het rapport van Rabbinge, was de bijeenkomst ook vooral een brainstorm over de richting van toekomstig onderzoek. Dit jaar starten namelijk nieuwe onderzoeksprogramma’s over onderzoek voor ontwikkeling. JT