Nieuws - 7 juli 2015

Plan Diedenoort uitgesteld

tekst:
Roelof Kleis

Het blijft nog even onduidelijk hoeveel en wat voor studentenwoningen er komen op de plek van de oude Diedenoortschool. De Wageningse raad kwam er gisteravond niet uit.

Burgemeester en wethouders stellen voor om op het terrein twee hofjes te maken met daar omheen woningen in een U-vorm. In totaal gaat het om 60-90 huizen. De woningen om het ene hof zijn bedoeld voor ongeveer 150 studentenkamers en 20-40 zelfstandige woonruimtes voor aio’s en postdocs van Wageningen Universiteit. In de huizen rondom andere hof komen gezinnen, ouderen, starters en zorgbehoevenden.

Diedenoort.alternatief plan voor locatie DMP.jpg

Het plan is ontwikkeld nadat een eerder plan op verzet van omwonenden stuitte. In dat plan was ruimte voor zo’n 300 studenten. Dat aantal is nu teruggebracht en er is ruimte gemaakt voor aio’s en postdocs. Ook het ontwerp in de vorm van twee hofjes is nieuw. Naast de hofjes komen langs de Beatrixlaan op het terrein van de voormalige Mouterij 20 goedkopere woningen. Het plan is een samenwerking tussen Idealis, De Combinatie de Woningstichting.

Het hofjesplan strandde evenwel op een amendement van de VVD. De VVD wil zoveel mogelijk huizen met een tuintje en geen appartementen. Een poging om alleen voor aio’s en postdocs gestapelde woninbouw toe te staan, haalde precies de helft van de stemmen. Dat was mogelijk omdat drie raadsleden afwezig waren. Daarmee werd het onderwerp automatisch doorverwezen naar de volgende raad na de zomervakantie.