Nieuws - 1 januari 1970

Plakken (Inspecties 2)

Plakken (Inspecties 2)

Plakken (Inspecties 2)


“En het is mijn view dat dit package ons target ten aanzien van het aantal
plakkers in de schaarse studentenkamers zal verminderen om met een win-win
het aantal doorstromende Hbo-studenten te vergroten. Dank U.