Nieuws - 1 januari 1970

Pijn bij vissen

Pijn bij vissen

Pijn bij vissen


Vissen kunnen pijn voelen. Althans volgens onderzoekers van het Roslin
Institute in Edinburgh. De zenuwcellen van verdoofde regenboogforellen
werden geobserveerd tijdens het indienen van voor mensen pijnlijke stoffen,
het tikken op de kop en het in contact brengen met hitte. In een aantal
geval is sprake van een op pijn lijkende reactie, en het patroon daarvan
lijkt erg op dat van de mens. De vissen vertonen psychologische stress, een
lange hersteltijd, een hoge ademhalingsnelheid en ze maken heen en weer
schuddende bewegingen. Volgens de onderzoekers zijn dit tekenen van pijn.
Andere wetenschappers beweren dat de hersenen van een vis niet de
apparatuur heeft om pijn te ervaren. Is er kortsluiting onderweg of komen
de signalen helemaal niet aan?

Prof. Johan Verreth, hoogleraar Visteelt en visserij, Wageningen
Universiteit:

,,Ik ben nog niet van mijn geloof afgevallen. De uitkomst van dit onderzoek
is zeker interessant. Het maant me dan ook tot voorzichtigheid en het is
zeker een bijdrage aan de discussie hoe we om moeten gaan met vissen. Het
is bekend dat de prikkels er zijn en dat het gedrag verandert. Nu blijft de
vraag over of de vishersenen in staat zijn om die prikkels niet alleen waar
te nemen maar ook om kunnen zetten in een bewustzijn van de pijn.
Waarnemingen aan vissen zijn in het algemeen zeer vergelijkbaar met die van
zoogdieren. Alleen rijst de vraag of vissen net als zoogdieren weten dat ze
pijn lijden. De pijncentra van zoogdieren zitten in de cortex, de schors
van de hersenen. In dit gedeelte worden prikkels omgezet in een
pijnbewustzijn. Vissen beschikken niet over een goed ontwikkelde cortex
maar hebben daarentegen sterk ontwikkelde middenhersenen. Deze zijn wel in
staat om pijnprikkels te ontvangen en voor een respons te zorgen, maar niet
om bewust pijn te ervaren, althans dat is de mening die door vele
wetenschappers gedeeld wordt.
In een veel geciteerd overzichtsartikel dat vorig jaar werd gepubliceerd
werd de vergelijking getrokken met mensen die in coma liggen door
beschadiging van de cortex na een zwaar ongeval. Volgens dat artikel zijn
deze mensen wel in staat pijnprikkels waar te nemen en geven ze ook
duidelijk aan dat ze het niet prettig vinden. Het is echter zeer de vraag
of ze er zich van bewust zijn, aangezien hun bewustzijn niet functioneert.
De auteur van dat overzichtsartikel beschouwt de gedragsreacties die vissen
op pijnprikkels vertonen als vergelijkbaar met de reacties die deze mensen
vertonen.
Dit onderzoek heeft dus nog niet zo 1-2-3 onomstotelijk bewezen dat vissen
pijn ervaren. Omgekeerd kan evenmin beweerd worden dat vissen niks voelen
en daaruit afleiden dat we ze als het ware als vliegen kunnen behandelen.
Kortom, deze onderzoeksconclusie dwingt tot voorzichtigheid bij de vraag of
vissen pijn lijden. De discussie is duidelijk nog niet gesloten. Volgens
mij is het echter het verstandigst om vooralsnog dezelfde ethische normen
te hanteren zoals we die bij landbouwhuisdieren hanteren. In een situatie
waar je niet zeker bent, kan je beter op safe spelen.’’
|W.G.P.