Nieuws - 22 december 2013

Pick the best cover

tekst:
Roelof Kleis,Albert Sikkema

Nog nooit produceerde de universiteit zoveel proefschriften als in het (bijna) afgelopen jaar. Maar liefst 271 promovendi schreven dit jaar een proefschrift en haalden hun PhD titel. Keus genoeg dus voor de Coverprijs 2013

Resource koos uit het aanbod een shortlist van de tien covers die in aanmerking komen voor de Coverprijs. De genomineerde covers hier beneden zijn voorzien van een korte beschrijving van het onderzoek en de relatie met de omslag. Bezoekers kunnen een keer hun stem uitbrengen. De stembus sluit op zondag 12 januari om middernacht. We zullen op gezette tijden de stand van zaken melden. 

From all the covers, Resource picked a shortlist of 10 candidates for the Cover Prize. The nominated covers here below are accompanied by a short description of the research and its relation to the cover. Visitors may vote once. Voting closes on Sunday 12 January at midnight. We will report on the state of play at several points in the interim.Saravanan Subramanian.jpg

1. Op zuurstofrantsoen – Saravanan Subramanian

Hoeveel vissen eten hangt onder meer af van de hoeveelheid zuurstof in het water. Saravanan Subramanian deed onderzoek naar dat verband. Op de omslag is dat gevangen in een sierlijk beeld van een vis die gevangen zit in een O2-molecuul. Of is dat zuurstof juist een reddingsboei? 

1. On oxygen rations – Sarvanan Subramanian

How much fish eat depends on several factors, including the level of oxygen in the water. Saravanan Subramanian did research on this relation. The cover captures the theme in an attractive image of a fish caught in an O2 molecule. Or is the oxygen really a lifebelt?

 

Arjumand Nizami.jpg

2. Het bos als arena – Arjumand Nizami

Het bos is een strijdtoneel. Het bos is een arena, waarin gebruikers, bewoners, eigenaren en overheden hun rechten en claims uitvechten. De Pakistaanse Arjumand Nizami deed hier onderzoek naar in Haripur, Noordwest Pakistan. Het verbranden van bos is een omstreden praktijk in die strijd.

2. The forest as arena – Arjumand Nizami

Forests are a theatre of war. Forests are an arena in which users, residents, owners and governments fight for their rights and their claims. Pakistani Arjumand Nizami did research on this in Haripur, North-West Pakistan. The burning of forest is a bone of contention in the war.


Ellen de Hollander.jpg

3. Een gewichtige studie – Ellen de Hollander

Overgewicht kun je vaststellen met BMI de omtrek van het middel. Maar ouderen zitten anders in elkaar. Ze hebben minder spieren en meer vet. De Hollander onderzocht tussen deze maten en de gezondheid van ouderen. Kilo’s en centimeters die samen het hart in balans houden. 

3. A weighty study – Ellen de Hollander

You can establish overweight by measuring BMI or waist circumference. But people change shape as they get older, and have less muscle and more fat. De Hollander did research on the significance of these measurements and the health of the elderly. Between them, kilos and centimetres keep the heart in balance.


 


Tessa Quax.jpg

4. Houdini in extremis – Tessa Quax

Onze lieve Heer heeft rare kostgangers. Quax ontdekte en beschreef een virus uit een IJslandse heetwaterbron die uit de gastheer ontsnapt door deze lek te prikken met een zevenhoekig piramidevormig structuur. De gestyleerde versie van dit deeltje siert in vrolijke kleuren de cover.

4. Extreme Houdini – Tessa Quax

There are some pretty weird creatures on our planet. Quax discovered and described a virus from an Icelandic hot spring which escapes from its host cell by puncturing its walls with a seven-sided pyramid-shaped structure. The stylized version of this particle decorates the cover in bright colours.Edwin Foekema.jpg

5. Blootgesteld – Edwin Foekema

Dioxine-achtige verontreinigingen hebben een desastreuze invloed op de ontwikkeling van vislarven. Ze veroorzaken misvormingen en oedeem. Edwin Foekema deed hier onderzoek naar. De cover toont het verband tussen die blootstelling (de wereldbol, de speelse titel) en de wording van een visje. 

5. Exposure – Edwin Foekama

Dioxin-like pollution has a disastrous impact on the development of fish larvae, causing deformities and oedema.  This is what Edwin Foekema studied. The cover illustrates the link between that exposure (the globe, the humorous title) and the development of the fish.


Nathalie van der Meide.jpg

6) Paardenjeuk – Nathalie van der Meide

De cover van het proefschrift van Natalie van der Meide is een close-up van een paard met staart- en maneneczeem die is gestoken door knutten. Die foto sluit bovendien goed aan bij haar onderzoek naar eiwitten in de knutten die deze allergie veroorzaken.

6. Itchy horses – Nathalie van der Meide

The cover of Nathalie van der Meide’s  thesis is a close-up of a horse with eczema on its tail and mane caused by midge bites. The photo is clearly related to her study of the proteins in the midges which cause this allergy. 
Dieuwertje Kok.jpg

7) Prostaatkanker – Dieuwertje Kok

Dieuwertje Kok onderzocht de risicofactoren en preventie van prostaatkanker. En ging in dat verband na of een hoog cholesterolgehalte en overgewicht de kans op prostaatkanker verhogen. Op de cover verbeeldt ze dat mogelijke verband tussen voeding en kanker op een krachtige en speelse manier.

7. Prostate cancer – Dieuwertje Kok

Dieuwertje Kok studied the risk factors and prevention of prostate cancer. And investigated whether high cholesterol levels and overweight increase the risk of prostate cancer. Her cover suggests the possible link between diet and cancer in a clear and light-hearted way.Cindy ten Broeke.jpg

8) Sla met bladluizen – Cindy ten Broeke

Cindy ten Broeke zocht het mechanisme dat bepaalde slarassen resistent maakt tegen bladluizen. Die strijd tussen plant en ziekteverwekker beeldt ze stijlvast uit op haar cover.

8. Lettuce with aphids – Cindy ten Broeke

Cindy ten Broeke looked for the mechanism that makes lettuce varieties resistant to aphids. The battle between plant and pathogen is stylishly depicted on her cover.
Ronny Joosen.jpg

9) Kiemen als een zandraket – Ronny Joosen

Ronny Joosen ontwikkelde een geautomatiseerd systeem voor beeldanalyse om de kiemkracht van zaden te bepalen. Hoe breng je dit genomics-onderzoek in beeld op de cover? Als een filmrolletje waarop allerlei genetische informatie staat.

9. Germinating Arabidopsis – Ronny Joosen

Ronny Joosen developed an automatized system for image analysis in order to measure the germinating capacity of seeds. How do you depict this genomics study on the cover? As a film reel containing all sorts of genetic information.

 Bart Wernaart.jpg

10. Het recht op voedsel – Bart Wernaart

De jurist Bart Wernaart schreef een lijvig proefschrift over het recht op voedsel in Nederland en België en of burgers dat recht op voedsel kunnen afdwingen bij de rechter. Hij weet de problematiek in één beeld te vangen op de cover.

10. The right to food – Bart Wernaart

Legal expert Bart Wernaart wrote a meaty thesis on the right to food in the Netherlands and Belgium and whether citizens can go to court to defend their right to food. He succeeds in capturing the issue on his cover with just one photo.  

 
uitslag.jpg