Nieuws - 16 september 2015

PhD-club zoekt beste begeleider

tekst:
Rob Ramaker

Het Promovendi Netwerk Nederland looft een prijs uit voor de beste begeleider van Nederland. Tot 10 oktober kunnen jonge onderzoekers hun (co)-promotor nomineren.

Foto: Vitor Antunes

De winnaar wordt beloond met een iPad een ‘certificate of excellence’. De uitreiking vindt 10 november plaats in de aula van de TU Delft.

Voor de duidelijkheid legt het promovendinetwerk nog eens uit wat goede begeleiding inhoudt. Een goede (co)-promoter helpt promovendi een goede planning te maken van hun promotietraject en geeft zelf ook tijdig antwoord op vragen. Verder leert hij of zij PhD-studenten allerlei vaardigheden als kritisch denken en duidelijk communiceren. Promovendi met een goede begeleider maken vaker dan gemiddeld het traject af, en zetten daarna makkelijker de volgende stap in hun carrière.

Belangenorganisaties trokken afgelopen jaren vaker aan de bel over de kwetsbare positie van PhD-studenten. Zo haalt in Nederland liefst 28 procent van hen de eindstreep niet. Wageningen scoort op dit vlak wel beter dan het landelijk gemiddelde; toch maakt ook de Wageningse PhD-council zich zorgen. In 2014 waarschuwde de raad dat begeleiders vaak te weinig tijd hebben voor hun promovendi. Ook maakt hun afhankelijke positie promovendi kwetsbaar voor ongewenst gedrag.