Nieuws - 19 januari 2017

Peutermelk mogelijk niet voor iedereen nodig

tekst:
Tessa Louwerens

Jonge kinderen moeten dagelijks een portie peutermelk krijgen die verrijkt is met vitamine D en ijzer. Dat stellen kinderartsen in een klinische studie. Onderzoeker Alida Melse van de afdeling Humane voeding vindt de conclusie prematuur. ‘Om met een algemeen advies te komen, moet je het probleem landelijk beter in kaart brengen.’

Foto: Shutterstock

Wat is er onderzocht?

‘Uit dit onderzoek, gesponsord door Nutricia en uitgevoerd onder ruim 300 peuters in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië, blijkt dat één op de vijf kinderen een vitamine D-tekort heeft en één op de tien een ijzertekort. Peutermelk zou deze tekorten grotendeels kunnen voorkomen, zo concluderen de onderzoekers. Ze vergeleken daarbij de effecten van peutermelk ten opzichte van koemelk.’

Moeten peuters niet gewoon gezond eten?

‘Het is belangrijk dat kinderen gezond en gevarieerd eten. Maar dan nog blijft het lastig om alle bouwstoffen binnen te krijgen. Bij kinderen die in de groei zijn, staat de behoefte aan nutriënten niet in verhouding tot hun energiebehoefte. Op die leeftijd halen ze nog een behoorlijk deel van hun energie uit melk.’

Is peutermelk de oplossing?

‘Peutermelk lijkt qua samenstelling veel meer op borstvoeding dan koemelk, maar is ook een stuk duurder. In de studie kregen de deelnemers de peutermelk gratis. Als ouders het zelf moeten kopen, is het de vraag of ze dat ook gaan doen. Problemen met tekorten spelen juist vaker in de lagere sociale klassen en ik weet niet of je die doelgroep hiermee kunt bereiken.’

En borstvoeding dan?

Breast is Best. De WHO adviseert om kinderen in ieder geval de eerste zes maanden borstvoeding te geven. Maar in deze studie ging het om peuters in een leeftijd van 12 tot 18 maanden. Dan geven de meeste vrouwen in Nederland geen borstvoeding meer.’

Wat doen we hier nu mee?

‘De studie stelt wel een probleem aan de kaak waar verder onderzoek naar moet worden gedaan. In dit geval betrof het een klinische studie waarbij een geselecteerde groep kinderen werd onderzocht, met name uit Duitsland. Om met een algemeen advies te komen, moet je het probleem landelijk beter in kaart brengen. Het monitoren van de voedingsinname gebeurt in Nederland met name via vragenlijsten, maar het gaat er uiteindelijk om wat er daadwerkelijk in het lichaam terechtkomt. Om dit beter te onderzoeken, zou je steekproefsgewijs een aantal kinderen moeten testen. Als blijkt dat bij Nederlandse peuters ook zulke tekorten worden gevonden, dan moeten we daar zeker iets mee doen. Nu adviseert de gezondheidsraad al wel vitamine D-supplementen voor peuters tot 4 jaar.’

Lees ook eens: