Nieuws - 9 juni 2011

Petitie voor behoud Movie W

WSO pleit in petitie voor visie op cultuur. 'Bezuiniging op Movie W moet van tafel'.De raad van bestuur moet zich verantwoordelijk gaan voelen voor cultuur en er niet op bezuinigen. Dat zegt de Wageningse studentenvakbond WSO, die deze week een petitie begint om cultuur in Wageningen en Movie W in het bijzonder te redden. Volgens WSO dreigt het filmhuis slachtoffer te worden van slecht beleid. Voorzitter Karmijn van den Berg: 'Culturele vorming is een onderdeel van de academische vorming en belangrijk voor de ontwikkeling van studenten en medewerkers. Vergeleken met andere universiteiten geeft Wageningen al weinig uit aan cultuur.'
Van den Berg hekelt vooral het ontbreken van enige visie op cultuur bij het universiteitsbestuur. 'Was er wel een visie op cultuur geweest, dan had je tenminste nog kunnen beargumenteren waarom de ene organisatie wel en de andere geen geld zou kunnen krijgen', zegt ze.
De studentenvakbond stelt dat het filmhuis ten dode is opgeschreven als er niet op korte termijn duidelijkheid komt. Over twee jaar komen nieuwe films namelijk alleen nog maar digitaal beschikbaar. Movie W heeft een subsidieaanvraag lopen voor de aanschaf van digitale projectieapparatuur. 'Maar voor toekenning moet er op zijn minst helderheid zijn over onze toekomst', bevestigt bestuurslid Huib de Vriend van Movie W.
De WSO plaatst de petitie op internet en gaat op pad om handtekeningen te verzamelen. Ze wil de petitie aanbieden aan de rector, voor hij op 28 juni weer met studentenraad vergadert.   YdH

Petitie: www.WURthyculture.nl.

Studentenraad wil meebeslissen
Naast WSO is ook de studentenraad zich aan het warmlopen voor een stevige discussie met de universiteit over Movie W. Deze week verklaarde de raad het filmhuis formeel te beschouwen als een studentenfaciliteit. Dat kan grote consequenties hebben, aangezien de studentenraad instemmingsrecht heeft over studentenfaciliteiten. Zo kan ze het besluit over Movie W met een veto treffen. De raad van bestuur zal mogelijk ontkennen dat het om een studentenfaciliteit gaat, maar stuit dan wel op een probleem, aldus studentenraadslid Martijn Kuller. 'Wij vragen de raad van bestuur al geruime tijd om een definitie van studentfaciliteiten. Die zou er in januari zijn, maar er ligt nog steeds niks.' Overigens is de studentenraad niet bij voorbaat tegen het plan, maar vraagt wel om uitstel. Kuller: 'We willen een duidelijk voorstel, gestoeld op beleid en visie. En dan voldoende tijd om het te beoordelen. '   LvdN