Nieuws - 21 oktober 2016

Petitie voor Wageningse lespakketten voor basisscholen

tekst:
Albert Sikkema

De wetenschapsknooppunten van de Nederlandse universiteiten, waaronder die in Wageningen, willen geld van het onderwijsministerie om kinderen in contact te brengen met wetenschap. Ze hopen dat vooral leerkrachten van basisscholen hun petitie ondertekenen.

De subsidie voor alle Wetenschapsknooppunten loopt eind december 2016 af. De Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft vier jaar geld gestoken in de universitaire loketten voor basisscholen. De universiteiten willen de helft van de vervolgfinanciering voor hun rekening nemen. Het ministerie van OCW wordt nu verzocht de overige vijftig procent te financieren. Het landelijke knooppunt wil de petitie  met handtekeningen op 25 oktober aanbieden aan het ministerie.

Het wetenschapsknooppunt van Wageningen University & Research brengt kinderen in contact met wetenschap. Ze stelt lespakketten beschikbaar aan basisscholen, bijvoorbeeld over bloemen en bestuiving en ‘waar komt mijn eten vandaan?’. Ook organiseert ze op aanvraag een wetenschapper in de klas voor 150 euro per klas. Verder organiseert Hetty Kroese en haar twee collega’s elk jaar een Kinderuniversiteit en een Junior Science Lab op de Wageningse campus voor scholieren.

Het knooppunt voorziet in een duidelijke behoefte, zegt Kroese. De afgelopen vier jaar heeft het Wageningse knooppunt 2436 kinderen en 518 leerkrachten op 224 basisscholen bereikt. Zo bood het knooppunt afgelopen jaar twintig Wageningse wetenschappers aan die hun onderzoek kwamen toelichten in de klas. Die bezoeken waren in twee weken volgeboekt, zegt Kroese. Verder kreeg ze vijf keer een specifieke vraag van scholen voor een wetenschapper in de klas.

In elk geval gaat dit onderdeel van het Wageningse wetenschapsknooppunt volgend jaar door, zegt Kroese. Maar als geld van het onderwijsministerie uitblijft, heeft ze geen geld meer voor lespakketten en het Junior Science Lab. Met de petitie hoopt ze op vervolgfinanciering van het ministerie.