Nieuws - 1 januari 1970

Pesticiden verpesten vruchtbaarheid

Pesticiden verpesten vruchtbaarheid


In het geijkte onderzoek naar mannelijke onvruchtbaarheid wordt vooral gekeken naar hormoonspiegels of de fysieke kenmerken van de zaadcellen, zoals hun beweeglijkheid en vorm. De epidemiologen van Gezondheidsleer keken echter rechtstreeks naar het al of niet zwanger worden van echtparen die zich voor in vitro fertilisatie (IVF) hadden gemeld bij het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Rotterdamse Dijkzigt. De onderzoekers waren de eersten die aantoonden dat beroepsmatige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen de kans op het slagen van IVF met 50 tot 75 procent vermindert

Het onderzoek heeft zijn beperkingen. Heederik legt uit: We hebben hier waarschijnlijk te maken met een groep mannen die al verminderd vruchtbaar is en door blootstelling aan pesticiden als het ware nog een duwtje in de rug krijgt. Slechts enkele tientallen van de mannen waren blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Heederik: Maar we spreken over zo'n tweehonderd pogingen tot bevruchting door een pesticide-zaadcel.

Drs Corinne Verkleij van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen zegt dat het college het onderzoeksrapport inmiddels heeft opgevraagd en er met interesse naar zal kijken. Maar we kijken nu al naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op de vruchtbaarheid van ratten. Het is erg moeilijk om epidemiologisch onderzoek als dit terug te brengen naar de uiteindelijke veroorzakers.

Heederik begrijpt de voorzichtigheid van Verkleij. We kunnen inderdaad niet aangeven welk middel of welke combinatie van middelen verantwoordelijk is voor de dalende vruchtbaarheid. Maar dat mag geen argument zijn om de dingen op hun beloop te laten.

Volgens de onderzoeker is er sprake van een tendens om de risico's die gebruikers van bepaalde middelen lopen te onderschatten. Anders dan met onderzoek naar de effecten van milieuverontreiniging op de vruchtbaarheid, heeft onderzoek naar arbeidsrisico's tot harde resultaten geleid. Het wordt hoog tijd daar iets mee te doen. W.K