Nieuws - 1 januari 1970

Perspectief voor mestvergisting

De productie van groene stroom door mestvergisting komt in Nederland nauwelijks van de grond. Het toevoegen van organische producten aan de mest zou mestvergisting voor meer boeren rendabel kunnen maken.

Praktijkcentrum Sterksel van Animal Sciences Group heeft proeven uitgevoerd met een biogasinstallatie waarmee op basis van varkensmest energie wordt geproduceerd. Door tarwe-indampconcentraat, een restant uit de alcoholindustrie, toe te voegen aan de mest neemt de elektriciteitsproductie met een derde toe.
Andere veelbelovende toevoegingen zijn volgens proevencoördinator Peter Claessen, aardappelzetmeel en vruchtenstropen, restproducten uit respectievelijk de aardappelverwerking en sapproductie.
Volgens Claessen zou de overheid meer van dit soort producten moeten toestaan voor mestvergisting, zoals al langer het geval is in Duitsland. Daar wordt mestvergisting op grote schaal toegepast.
Praktijkcentrum Sterksel houdt op 24 februari een studiedag voor boeren over mestvergisting. / HB