Nieuws - 21 juni 2017

Personeel wil vaker nieuwe baan uittesten

tekst:
Albert Sikkema

Medewerkers van Wageningen Research (WR) vinden hun baan belangrijker dan hun inkomen. Ook willen ze makkelijker een nieuwe baan kunnen uittesten bij WUR zonder de oude te verliezen. Dat blijkt uit een enquête onder personeelsleden van WR.

©Shutterstock

De ondernemingsraad en vakbonden hielden dit voorjaar een enquête onder medewerkers van Wageningen Research. Van de circa 2500 personeelsleden vulden 811 personen de enquête in; een respons van zo’n 32 procent. De vakbonden willen de uitkomsten meenemen in de lopende cao-onderhandelingen met de raad van bestuur.

Scholing
Twee derde van de WR-medewerkers vindt het belangrijker om aan het werk te blijven dan om meer salaris te ontvangen. Ook vindt twee derde van de medewerkers dat de mogelijkheden voor scholing vergroot moeten worden bij Wageningen Research in het kader van life-long learning. Verder vindt ruim tachtig procent van de medewerkers dat ze, om hun inzetbaarheid te vergroten, op proef een andere functie moeten kunnen proberen, maar wel weer terug kunnen naar hun oude functie als het niet bevalt. Ook is bijna tachtig procent van het personeel voorstander van zogenaamde ‘generatiepacten’ om de organisatie te verjongen. In zo’n pact gaan ouderen korter werken of vertrekken ze eerder om plaats te maken voor jongeren.

Inzetbaarheid
Opvallend is ook dat de WR-medewerkers niet enthousiast zijn over het Van Werk Naar Werk-traject dat de vakbonden met de raad van bestuur hebben afgesproken in de cao om de inzetbaarheid van personeel te verhogen. Slechts 41 procent vindt ‘Van Werk Naar Werk’ beter dan individuele trajecten, de andere 59 procent is het hier niet mee eens. Wellicht geldt hier ‘Onbekend maakt onbemind’, want op het moment van de enquête had WR nog geen ervaring opgedaan met Werk naar Werk.

Met betere vergoedingen voor dienstreizen en overwerk hoeven de onderhandelaars van de vakbonden niet aan te komen, want maar 21 procent van het personeel vindt die vergoedingen belangrijker dan een salarisverhoging. Wel vindt twee derde van hen dat de WUR meer maatregelen moet nemen tegen de hoge werkdruk.

Draagvlak
De enquête werd ingevuld door 811 medewerkers. Slechts 30,5 procent daarvan was lid van een vakbond. De vakbonden hebben de resultaten van de peiling gebruikt als toetssteen voor hun cao-voorstellen.