Nieuws - 12 januari 2015

Personeel kan fiets-van-de-zaak blijven aanvragen

tekst:
Albert Sikkema

Personeel van Wageningen UR kan ook komend jaar belastingvrij een fiets aanschaffen, zonder dat het Kerstpakket en bijvoorbeeld het abonnement op Donald Duck in gevaar komen. In tegenstelling tot veel andere organisaties leidt de nieuwe werkkostenregeling per 1 januari niet tot aanpassingen bij de universiteit en DLO.

De Optare-regeling met flexibele arbeidsvoorwaarden blijft ook in 2015 onverkort van kracht voor personeel van Wageningen UR, vertelt Erik van der Wilk van Corporate Human Resources. De versobering van belastingvrije werkkosten als bedrijfsuitjes, het Kerstpakket en een fiets van de zaak, die per 1 januari van kracht is, geldt niet voor Wageningen UR. Een bedrijf mag per 1 januari maximaal 1,2 procent van de bruto loonsom belastingvrij besteden aan goederen en diensten voor het personeel, maar daar bleven universiteit en DLO afgelopen jaar al onder.

‘Al onze regelingen in Optare passen binnen de 1,2 procent’, legt Van der Wilk uit, terwijl ook de andere secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Kerstpakket intact blijven. In tegenstelling tot andere werkgevers had Wageningen UR geen uitbundige regelingen voor bijvoorbeeld bedrijfsuitjes, vertelt Van der Wilk, waardoor de universiteit en DLO binnen de nu afgekondigde wettelijke grens blijven. ‘Onze werknemers zullen niets merken van de nieuwe werkkostenregeling’, verwacht hij. Zekerheid geeft hij niet, want zoals elk jaar moet de fiscus de belastingvrije aanschaf van bijvoorbeeld fietsen, boeken, nietmachines en i-phones voor het personeel nog goedkeuren.