Nieuws - 13 juli 2011

Personeel en studenten op de bres voor Van Rooijen

'Verlamd, boos en verbijsterd'. Zo voelen studenten en personeel van Van Hall Larenstein in Velp zich. Zij boden gisteren -voor de gelegenheid gekleed in het zwart- Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de raad van bestuur, een petitie aan om het ontslag van opleidingsdirecteur Hans van Rooijen terug te draaien. De gemoederen liepen hoog op op landgoed Larenstein, waar de kloof tussen werkvloer en management alsmaar dieper werd.

hansvrooijen.jpg
Bijna vierhonderd studenten en medewerkers van de hogeschool hadden de petitie ondertekend; vijftig handtekeningen waren binnen een uur gezet door medewerkers op locatie Leeuwarden. Zij begrijpen niet waarom Van Rooijen wordt weggestuurd, aangezien hij een kwalitatief en financieel goedlopende opleiding runt (Bos en natuurbeheer), vertelt Ad Olsthoorn, een van de initiatiefnemers van de petitie. 'Volgens hen is het ontslag een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur van algemeen directeur Ellen Marks. Hans is daar de dupe van geworden.' Eerder dit jaar kwam Marks zelf in opspraak omdat de MR geen vertrouwen had in haar organisatorische capaciteiten.
Volgens Dijkhuizen is het voortijdig afscheid van Van Rooijen niet in een opwelling gebeurd en geen individuele actie van Ellen Marks. Hij stelde: 'De inspraak is hier 100 procent, tot in het naadje. Maar als er eenmaal afspraken zijn gemaakt, horen die te worden gerespecteerd. Als dat willens en wetens niet gebeurt, is het einde oefening.' Die afspraken draaiden volgens Dijkhuizen om de toekomst van VHL, waaronder het verhogen van de studentenaantallen en het verbeteren van de tevredenheid onder studenten.
Opdrachten
Een toehoorder verweet Dijkhuizen dat er geen afspraken zijn gemaakt, maar opdrachten gegeven. 'En als je kunt aantonen dat de opdracht zinloos is, dan hoef je 'm niet uit te voeren.' Olsthoorn noemde het 'tragisch' dat Van Rooijen wordt gehouden aan afspraken die nog niet zijn vastgesteld in beleid.  De plannen moeten nog langs de medezeggenschapsraad, 'die ze zeker zou afwijzen', aldus een ander.
Aanwezige studenten merkten op dat de klachten die ze hebben over het onderwijs op VHL te maken hebben met roostering en ICT-faciliteiten. 'Taken van de algemeen directeur.'
Dijkhuizen benadrukte dat VHL Velp 'veel en veel te veel intern bezig is', en dat dit de hogeschool opbreekt. Dit kwam hem op hoongelach vanuit het publiek te staan. Juist het functioneren Ellen Marks zorgt ervoor dat VHL in een slecht daglicht komt te staan, zo betogen zij. Ze verwijten Dijkhuizen dat hij hun bezwaren wel hoort, maar niet luistert.
In de petitie stond het verzoek aan Dijkhuizen om voor donderdag 12.00 te reageren. De reactie staat inmiddels op intranet.