Nieuws - 1 februari 2001

Pers

Pers

De pers heeft het deze keer goed gedaan. Dr. Philip van der Heijden, directielid bij ID-Lelystad, begon de voorlichtingsbijeenkomst over BSE met complimenten voor de verzamelde pers. De kranten, bladen, radio en tv hebben in zijn ogen tot nu toe op een juiste manier bericht over alles wat te maken heeft met de gekkekoeienziekte. "Wij zijn tevreden over hoe u communiceert over BSE."

Van der Heijden refereert aan het buitenland waar de gekte echt is toegeslagen en de consument massaal het rundvlees laat staan. In Nederland is heel wat nuchterder gereageerd en het directielid schrijft dat voor een deel toe aan de manier waarop de pers over BSE heeft bericht. Evenwichtig, helder en correct. | L.N.

Voor een blik in het BSE-lab, zie pagina 9.