Nieuws - 1 januari 1970

Perpetuum mobiles in econopolis

Perpetuum mobiles in econopolis

Perpetuum mobiles in econopolis

Wageningen gaat aan PR doen. Op 24 maart wordt een conferentie over de toekomst georganiseerd onder de titel Ecopolis. Alles wordt prettig in Wageningen, wonen en werken, en de toekomstige ontwikkeling wordt duurzaam. Prachtige modieuze woorden, die gerechtvaardigd lijken te worden door de aanwezigheid van een kenniscentrum. Helaas kloppen de mooie woorden niet met de werkelijke bedoelingen

1) In het programma staat dat het uiteindelijke doel is de economische kracht van Wageningen te vergroten. Daarvoor is Econopolis het juiste woord. Het ziet er niet naar uit dat de organisatoren zich gerealiseerd hebben dat het mode-voorvoegsel eco helemaal niet equivalent is met aangenaam. Wonen in een echte Ecopolis is niet bijzonder comfortabel. Er zal alleen maar zonne-energie zijn; gebouwen kunnen alleen maar van duurzame materialen vervaardigd worden. Dus komen er vooral houten huizen met de zon als enige energiebron, vrijwel geen moderne elektrische apparatuur, zoals koelkasten en afwasmachines, en ook vrijwel geen auto's. Geen ijsbaan en geen groei. De aangename aspecten van het nieuwe Wageningen zoals het de organisatoren voor ogen staat, zijn allen maar te realiseren in een Econopolis

2) Productie, huizenbouw, vervoer en ontwikkeling worden allemaal duurzaam. Wat betekent duurzaam? Echt duurzaam is alleen datgene wat geen energie (behalve zonne-energie) gebruikt en alleen zoveel grondstoffen en schoon water als hergebruikt kan worden via natuurlijke kringprocessen. Immers, alleen dan onttrek je deze ecologische voorraden niet aan hetgeen voor komende generaties beschikbaar blijft. Duurzame machines bestaan niet, omdat elke machine 362f energie gebruikt 362f grondstoffen, of beide. Het gewone woord ervoor is: perpetuum mobile. Er staat in het programma dat er een demonstratie van duurzame producten en van duurzame machines wordt gehouden, lees: er komt een tentoonstelling van perpetuum mobiles

3) Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de organisatoren zich niet bewust zijn van de werkelijke betekenis van hetgeen ze bijelkaar geschreven hebben. Met de beste bedoelingen hebben ze ingehaakt op een wollig modejargon dat (te veel) politici en PR-mensen te pas en te onpas gebruiken. Het kwalijke ervan vind ik dat dat gedaan wordt op grond van de aanwezigheid van een kenniscentrum, zonder van die kennis daadwerkelijk gebruik te maken

Een van de kenmerken van (goede) wetenschappelijke rapportages is dat alles zo zorgvuldig mogelijk wordt geformuleerd, gegeven de beschikbare ruimte en de doelgroep. Het gebruik van vage modewoorden hoort daar niet bij; het geeft aanleiding tot onnodige verwarring