Nieuws - 15 maart 2018

Pelgrims brengen miljoenen in het laatje

tekst:
Tessa Louwerens

Honderdduizenden pelgrims trekken jaarlijks naar het bedevaartsoord Santiago de Compostela. Dit is goed voor de lokale economie en creëert zo’n 1500 extra banen, aldus Wim Heijman, Hoogleraar Regionale Economie.

De Camino de Santiago in de Spaanse regio Galicië is zeer populair onder hedendaagse pelgrims. © Shutterstock

Religieus toerisme neemt toe, vertelt Heijman. De pelgrimstocht naar het bedevaartsoort Santiago de Compostela, in de Spaanse regio Galicië, is daar een goed voorbeeld van. De regio wordt ieder jaar door miljoenen toeristen bezocht, ruim 200 duizend van die toeristen zijn pelgrims. En in de stad Santiago de Compostela is een derde van alle toeristen pelgrim. Heijman: ‘Het voordeel voor de regio is dat pelgrims het hele jaar door komen, waar ‘gewone’ toeristen toch vaak seizoensgebonden zijn.’

Deze pelgrims moeten eten en overnachten. Ook kopen ze wel eens een souvenir. Heijman en zijn collega’s berekenden de economische impact van pelgrims voor Galicië,  Heijman en zijn co-auteurs Elly Graave en Jeroen Klijs, publiceerden hun bevindingen in het International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage.

In het laatje
Uit de berekeningen blijkt dat de pelgrims in het jaar 2010 tussen de 59 en de 99 miljoen euro in het laatje brachten. ‘Pelgrims geven gemiddeld minder uit dan andere toeristen’, vertelt Heijman. ‘Maar ook dat is nog steeds een behoorlijke bijdrage.’ Daarnaast levert dit religieuze toerisme op zijn minst 1362 en in het meest gunstige geval 2162 extra banen op. In totaal zijn er ongeveer 1 miljoen banen in geheel Galicië, dus het door de pelgrims gegenereerde aantal is nog steeds relatief klein, maar voor de stad Santiago van grote betekenis. De effecten beperken zich overigens niet alleen tot de toeristenindustrie, vertelt Heijman. ‘Er zijn ook indirecte effecten. Een restaurant heeft bijvoorbeeld ingrediënten nodig, dit geeft weer een boost aan andere sectoren zoals landbouw of visserij. Deze effecten zien we ook terug in onze analyse.'

Met deze kennis kunnen beleidsmakers gerichter beslissingen nemen over het bevorderen van de toeristenstroom
Wim Heijman

Dat bedevaartsoorden goed zijn voor de lokale economie is op zich niet verrassend, vertelt Heijman. ‘Dat wisten ze in de middeleeuwen al. Toen wilde iedere stad ook graag een relikwie of iets dergelijks, om meer bezoekers te trekken.’ Voor Galicië is dit effect nu ook gekwantificeerd.‘

Er zijn namelijk ook mensen die liever wat minder toeristen zouden willen zien, want deze zorgen voor extra drukte en hogere huizenprijzen. Met behulp van de gebruikte onderzoekstechniek kunnen we laten zien wat de gevolgen van groei of krimp van het toerisme zijn voor inkomen en werkgelegenheid.’