Nieuws - 1 januari 1970

Pekingeend wil weer zwemmen

In commerciële eendenhouderijen kan er nog heel wat gedaan worden om het dierenwelzijn te verhogen. Zwemwater, uitloopmogelijkheden en stro in de stal zullen de eenden bijvoorbeeld goed doen. Dit schrijven onderzoekers van de Animal Sciences Group en hun collega’s uit België, Frankrijk, Duitsland en Engeland in het vakblad World’s Poultry Science Journal.

Op basis van onderzoek in de afgelopen vijf jaar adviseren de onderzoekers, onder wie dr. Marc Bracke van Praktijkonderzoek Veehouderij en dr. Bas Rodenburg van het Belgische Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, om het comfort en de bewegingsvrijheid van eenden te vergroten. De verschillende eenden die gehouden worden in Europa, hebben wel elk zo hun eigen behoeften.
Pekingeenden, die van nature veel in het water zitten, zouden bijvoorbeeld gebaat zijn bij poeltjes om in te zwemmen, stellen de onderzoekers. Het risico is dan wel weer dat de eenden wegvliegen. ‘Je zou daarom eigenlijk moeten proberen om water in de stal of in een overdekte uitloop aan te bieden’, zegt Rodenburg.
Muskuseenden zijn gebaat bij stro in de stal. Deze eenden zitten nu vaak op roosters en pikken dikwijls in elkaars veren. Dit ‘verensnebberen’ doen ze als vervanging voor hun natuurlijke gedrag: voedsel zoeken. Als er stro op de grond ligt, zullen de eenden hierin pikken in plaats van in elkaar.
De ‘foie gras’-eenden, waarvan de vette lever als delicatesse wordt verkocht, zouden groepshuisvesting moeten krijgen. Dit zijn de enige eenden die nog individueel in kooitjes worden gehouden. Alle andere eenden worden doorgaans in grote groepen gehouden.
De onderzoekers concluderen ook dat eendenhouders in de diverse Europese landen verschillend denken over het belang van dierenwelzijn. Engeland loopt voorop met diervriendelijke huisvesting van eenden, gevolgd door Nederland en Duitsland. In Frankrijk speelt het dierenwelzijn een minder belangrijke rol.
In Nederland worden uitsluitend pekingeenden gehouden, muskuseenden worden vooral in Duitsland en Frankrijk gefokt en ‘foie gras’-eenden alleen in Frankrijk. Wanneer Nederlandse pluimveehouders besluiten om hun pekingeenden ‘in de watten te leggen’ door vijvers aan te leggen, is wel de hygiëne in de stal een punt van zorg. De eenden brengen namelijk nattigheid en viezigheid mee naar binnen. De onderzoekers denken aan roosters rond het water en een speciale ‘eendendouche’ bij de ingang van de stal.
Dr. Marc Bracke geeft aan dat er in het algemeen meer aandacht moet komen voor het welzijn van eenden. Tot nu toe was onderzoek naar dierenwelzijn in de agrarische sector en ook het overheidsbeleid op dit gebied vooral gericht op andere landbouwdieren zoals runderen, varkens en kippen. / HB