Nieuws - 20 maart 2015

Peiling op de roltrap

tekst:
Carina Nieuwenweg,Koen Guiking

Behalve in de stemhokjes kon er afgelopen woensdag ook gestemd worden op de roltrap in Forum. Niet op een partij, maar over het wel of niet kunnen herkansen van examens die al gehaald zijn.

Foto: Aart-Jan van de Glind

De situatie is nu dat examens waarvoor een voldoende is gehaald, niet overgedaan mogen worden. Er zijn studenten die dat wel graag zouden willen, omdat ze graag een zo hoog mogelijk cijfer willen. De Studentenraad peilde of dit een breed gedragen wens is.

Onderaan de roltrap kregen studenten een briefje met daarop de vraag: ‘Als je de mogelijkheid had, zou je een examen dat je al gehaald hebt dan overdoen?’ Bovenaan de trap deponeerden 201 studenten hun briefje in de ‘ja’-bus en 166 studenten stemden ‘nee’.

De Studentenraad gaat onderzoeken wat ze met de uitslag gaat doen. Raadslid Karel Brasser spreekt daarom ook niet over een ‘referendum op de roltrap’ – wat wel zo lekker allitereert – maar over een survey.

Resource peilde ook wat reacties onder de stemmers. ‘Ik vind dat de mogelijkheid om een cijfer op te halen bij een voldoende er wel moet zijn. Soms heb je namelijk voor een stage of een bepaalde master een hoog gemiddelde nodig,’ zei Astrid Berndsen, eerstejaars internationale land en waterbeheer. ‘Maar ik wist eigenlijk ook niet dat je nu niet mag herkansen bij een voldoende. Ik dacht dat dit altijd kon.’

Een andere ja-stemmer: ‘Studenten halen soms bewust een onvoldoende als ze merken dat een hoog cijfer er niet in zit. Want alleen dan kunnen ze herkansen en uiteindelijk wel een acht of hoger halen.’

Nee-stemmer: ‘Ik haal mijn tentamens meestal in een keer. Wanneer ik dan een keer een zes heb ben ik gewoon niet zo goed in dat vak. Ik vind het niet nodig om dan een hoger cijfer te halen.’