Nieuws - 28 maart 2013

Pedellendag

Wie? Inez de la Mar, samen met Renata Michel en Arianne van Wijk de pedel van Wageningen University
Wat? Dat is de mevrouw in zwarte jurk met rinkelende stok die de promoties, buluitreikingen en inaugurele redes in goede banen leidt
Waarom? Ze is gastvrouw van de jaarlijkse Pedellendag, waarop de zestig pedellen van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten bijeenkomen. Dit jaar voor het eerst in Wageningen

5-microfoon-Resource-web.jpg
Wat gaan jullie doen?
'We gaan twee gastcolleges van Wageningse hoogleraren volgen, de stad Wageningen bekijken, een borrel drinken met de burgemeester, de campus bezoeken en van de Aula naar het stadhuis lopen in het pedel-tenue.'
Gaan jullie nog vakinhoudelijk bijpraten?
'Nee, het moet een gezellige dag worden.'
Wat komt er allemaal kijken bij de functie van pedel?
'In Wageningen doen we geen bureauwerk, onze functie is louter ceremonieel. We lenen de toga's uit, leggen het protocol uit aan de promovendus, paranymfen of de hoogleraar, begeleiden de plechtigheid, letten op de tijd en zorgen voor koffie en thee.'
Wageningen heeft maar liefst drie pedellen.
'Ja, we werken in deeltijd en er zijn altijd twee pedellen aanwezig bij een plechtigheid. Vaak zijn er wel drie promoties op een dag.'