Nieuws - 30 augustus 2001

Pauline van Diepen, vijfdejaarsstudent Tropisch landgebruik

Pauline van Diepen, vijfdejaarsstudent Tropisch landgebruik

'Een stille mars in Bonn omdat er in Genua iemand vermoord is'

Er zijn nog Wageningers die de straat op gaan voor hun idealen. Een buslading vol Wageningse studenten vertrok half juli naar de conferentie over klimaatverandering om mee te demonstreren in Bonn, waar regeringsleiders onderhandelden over het Kyoto-protocol. Het waren vooral Droevendalers die instapten. Pauline Van Diepen, vijfdejaars Tropisch landgebruik, maar inmiddels meer bezig met biologische landbouw en communicatie, was een van hen.

Voor vertrek had ze op Droevendaal al spandoeken geschilderd met teksten tegen het Kyoto-protocol, dat volgens haar veel te zwakke maatregelen voorstelt om klimaatverandering te voorkomen. Van Diepen: "De politiek zou beter moeten luisteren naar de wetenschap. Om klimaatverandering te voorkomen, is zestig procent emissiereductie nodig. Maar over het lage percentage dat in het Kyoto-protocol staat, moet al zo veel gedebatteerd worden en sommige landen verwerpen het zelfs."

De reis was goed georganiseerd door vereniging Milieudefensie, zodat de demonstranten in Bonn ontvangen werden met eten en peptalk. Van Diepen: "Die avond zijn we begonnen met het bouwen van een boot, die we tijdens de demonstratie de volgende dag door de stad zouden duwen. Een boot, zodat we niet verdrinken als het klimaat warmer wordt." Maar afgezien van de boot beschilderen, werd er ook gefeest en was er een band. "Er waren heel veel mensen uit veel verschillende landen en dat was leuk, ook mensen die je van vorige demonstraties nog kent." Het is laat geworden die nacht. Van Diepen: "Op de dag zelf waren veel mensen brak omdat ze teveel gezopen hadden, en de zon was ook fel."

De concurrentie met Genua was te voelen. Actievoerend Europa moest dat weekend kiezen tussen Bonn en Genua, waar de G8 vergaderde, en dat was te merken aan het aantal mensen dat in Bonn was. Van Diepen: "We hebben ook nog een stille mars gehouden in Bonn omdat er in Genua iemand vermoord is. Die twee hebben met elkaar te maken."

In Bonn heeft ze met bodypaint gezichten van demonstranten blauw geverfd. Driekwart van de betogers was ook in het blauw gekleed, als waren ze het water van de overstromingen doordat het klimaat te warm wordt.

Eenmaal aangekomen bij het conferentiecentrum, werd het nog even spannend. "Uit een zijstraat kwam ineens een groepje actievelingen dat de stoet inrende. De politie heeft hen eruit gehaald. Verder is er niets gewelddadigs gebeurd." De demonstranten mochten niet het gebouw binnen waar de besprekingen gehouden werden, maar er kwam wel een vertegenwoordiger van de UNEP, de VN-milieuorganisatie, naar buiten. "Het was typisch dat die man alleen maar kwam vertellen dat hij blij was dat de demonstratie vreedzaam verliep, terwijl iedereen natuurlijk wilde weten wat er binnen gezegd werd. Maar daar had hij het helemaal niet over." Maar ook Van Diepen vindt het belangrijk dat alles in goede vrede verliep. Wrang vindt ze het dat de baas van de Wereldbank wel is gaan praten met de demonstranten van Genua, demonstranten die niet zachtzinnig waren geweest. "Jammer dat dat pas na geweld gebeurt. Je zou willen dat juist vreedzaam verzet beloond wordt met een gesprek."

Na de toespraken voor het conferentiecentrum was de demonstratie ineens afgelopen. Van Diepen: "Iedereen was moe. Ik miste wel een beetje de strijdliederen en de spirit." Maar ook in Wageningen mist ze actiebereidheid. "Er zijn steeds minder mensen die ergens voor willen demonstreren. Minder studiefinanciering, bezuiniging op de universiteit, niemand draait er z'n kont meer voor om. Die gelatenheid en die stemming van 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg', daar heb ik een hekel aan. Ik vind het ook typisch Nederlands, zo'n mentaliteit."

Van Diepen wil na haar studie een biologische boerderij beginnen in een warm land ver van Nederland. Om van daaruit ook cursussen te gaan geven. Niet om mensen te vertellen hoe het moet, maar om ze te stimuleren te experimenteren met landbouw. Ze weet dat dat werk ook hard nodig is in Nederland, wil de biologische landbouw hier meer voet aan de grond krijgen. "Maar daar ben ik niet sterk genoeg voor. De landbouw is hier zo'n log apparaat geworden, dat zo moeilijk van richting kan veranderen. Ik begin liever in een land waar de landbouw nog niet zo industrieel is."

Joris Tielens

Pauline van Diepen: "Die gelatenheid en die stemming van 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg', daar heb ik een hekel aan." | Foto Guy Ackermans