Nieuws - 24 februari 2011

Patstelling MR VHL en directie

De raad van bestuur van Wageningen UR ziet niets in de twee voorstellen van de medezeggenschapsraad van Van Hall Larenstein.

De MR wilde voortaan overleggen met directeur bedrijfsvoering Rien Komen of met de raad van bestuur (het college van bestuur van de hogeschool). Zo wilde de MR de impasse doorbreken die ontstond toen ze eind januari het vertrouwen in algemeen directeur Ellen Marks opzegde. Wel vindt er op 4 maart een gesprek plaats tussen de MR en bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen, waarbij ook de directie van VHL aanwezig zal zijn. Het reguliere medezeggenschapsoverleg ligt al sinds begin december stil.