Nieuws - 17 mei 2010

Past Aalt wel in Atlas?

Het Bestuurscentrum van Wageningen UR aan de Costerweg moet een dure renovatie ondergaan. Is dat wel de moeite? De raad van bestuur laat momenteel onderzoeken of het niet beter is uit te wijken naar de campus, bijvoorbeeld naar Atlas, dat volgens berekeningen deels leeg zou staan.

4-Atlas-GA-5611.jpg
Past een verhuizing van het bestuurscentrum in een alomvattend plan, een grand design? Bepaald niet, zegt woordvoerder Simon Vink. Eigenlijk wil de raad van bestuur nog jaren gebruik maken van het huidige gebouw aan de Costerweg.
'Verhuizing van het bestuurscentrum zit niet in ons huisvestingsplan tot 2020', zegt Vink. Maar door de scherpere brandveiligheidseisen worden de verbouwkosten van dit pand zo hoog, waarschijnlijk miljoenen, dat het bestuur momenteel alternatieven uitwerkt.
Scenario's
Vorig jaar heeft de raad van bestuur nog de voorkeur uitgesproken om in het centrum van Wageningen te blijven. Dat is niet alleen goed voor de verhoudingen en verbinding met de stad en het gemeentebestuur, zegt Vink, maar ook voor het beeld bij de organisatieonderdelen buiten Wageningen. Daarom laat het bestuur nu ook scenario's uitwerken waarin bestuur en concernstaf nog vijf of vijftien jaar in het huidige gebouw blijven. Die scenario's worden nu naast alternatieven gelegd.
Of het Atlas-gebouw van de Environmental Sciences Group (ESG) dan als beste optie naar voren komt, is twijfelachtig. ESG heeft dertig procent ruimte 'over', stelt de directie. Die heeft de bezettingsgraad in haar drie gebouwen laten uitrekenen. ESG-chef Kees Slingerland wil dat al zijn medewerkers gaan flexwerken en flexibele werkplekken krijgen, zodat de werkplekken in het gebouw altijd bezet zijn. Deze aanpak leidt tot denkbeeldige leegstand, die Slingerland graag wil verhuren aan derden.
Rekensommen
Enkele jaren geleden bood hij duizend vierkante meter Atlas aan voor onderwijslokalen, om de groeiende stroom studenten op te vangen. Uiteindelijk bleek dat aanbod niet hard te maken. Er werd vijfhonderd vierkante meter aan onderwijsruimten gerealiseerd. Vorig jaar wilde Slingerland het  gebouw zelfs 'teruggeven' aan de raad van bestuur. Volgens zijn rekensommen had hij genoeg ruimte in Gaia en Lumen. Slingerland bood Atlas min of meer aan voor de universitaire voedingsonderzoekers van AFSG. Die vergaande optie ging niet door.
Op dit moment is een hoekje in Atlas gereserveerd voor de komst van het Isric, maar leerstoelgroepen in dit gebouw klagen juist over te weinig in plaats van te veel ruimte.
Toch bestaat de flexwerkruimte van dertig procent uit de rekensommen nog steeds. Slingerland biedt nu ruimte aan voor de 160 medewerkers van de concernstaf. Of deze ruimte werkelijk is te realiseren, wordt nu onderzocht. 'Atlas heeft veel labruimten', zegt Vink. 'Die kun je niet zomaar omzetten naar kantoor- of onderwijsruimte.' Ook hier spelen dus verbouwkosten.
Er worden meer varianten voor de huisvesting van bestuur en concernstaf onderzocht. Nieuwbouw lijkt onwaarschijnlijk, omdat de raad van bestuur daar geen geld voor heeft. Een vooropgezet plan ligt er niet; het  is vooral puzzelen en herschikken.